Veel zomeractiviteiten in Grijpskerk

0
101

GRIJPSKERK – Wandeltochten, speeldag, toertocht en fierljepwestrijd:  Dorpsbelangen Grijpskerk organiseert het allemaal in de eerste zomermaand. Afgetrapt wordt met de achttiende  Avondwandelvierdaagse deze week. De intocht op donderdagavond vindt plaats op het bibliotheekterrein om 19.45 uur met begeleiding van het muziekkorps ‘Ons Ideaal’.
Op woensdagmiddag wordt met medewerking van de buurtvereniging en veel vrijwilligers de landelijke buitenspeeldag voor de jeugd gevierd in de wijk Aykemaheerdt rond 14.00 uur. Op dezelfde dag vindt de Midzomermarkt in Grijpskerk plaats en draait de kermis volop. De Jan Meijer wisselbokaal staat klaar voor de beste rijder van het traditionele gezelligheidsrit, die op donderdag 12 juni wordt gehouden. De tocht per auto gat door mooie natuurgebieden in het Westerkwartier. Deelname aan deze rit, die start tussen 18.30 en 19.30 uur vanaf korenmolen ‘De Kievit’ in de Molenstraat, is gratis. Ook de fierljepvereniging is binnenkort actief. Fierljeppen voor de noordelijke jeugd (Burgum, Buitenpost, Joure, Grijpskerk) is er op donderdag 12 juni vanaf 19.00 uur in het recreatiepark. Het is een wedstrijd in de 3e klas van de Friese Ljeppers Bond en de eerste wedstrijd dit jaar in Grijpskerk. Op 20 en 21 juni komen de 2e en de 1e klassers in actie.