Foarlêswike bij Amarins Kindercentra

0
160
Kollum - amarins kindercentra

REGIO – Yn it kader fan de Fryske foarlêswike hie Amarins Kindercentra kollega Duifke fan kantoar útnoege om by ús te komme foarlêsen. It ferhaal gie oer Tomke & Yana Yu die in hiele frjimde bril op hie. Ek Duifke hie har ‘outfit’ hjir op aanpast. De berntsjes fûnen it prachtich, en ek it ferhaal fûl goed yn de smaak.