Groen licht voor bruggen Aduard en Zuidhorn

0
151

ADUARD/ZUIDHORN – De financiering van de nieuwe rondweg van Aduard is rond. Nog geen twaalf uur nadat raadslid Alex Temmingh (GL) zijn zorgen uitsprak over de komst van de brug, heeft de provincie Groningen 16 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de brug, die via een nieuwe weg straks aansluit op de N355 bij Nieuwklap.  De werkzaamheden voor de rondweg en de aansluiting bij Nieuwklap gaan begin 2015 van start en moeten eind 2016 klaar zijn.
Ook voor twee bruggen bij Zuidhorn is groen licht gegeven. De huidige beweegbare brug tussen Noordhorn en Zuidhorn wordt vervangen door een nieuwe die hoger is en een grotere doorvaartbreedte heeft voor de scheepvaart.
De brug kost circa 12 miljoen euro. Naar verwachting wordt vóór de zomer van 2015 begonnen met de werkzaamheden, als de nieuwe vaste brug, de rondweg bij Noordhorn en de tunnel klaar zijn. Zomer 2016 moet de nieuwe beweegbare brug klaar zijn. De huidige spoorbrug bij Zuidhorn wordt ook vervangen door een langere en hogere brug.
Daarbij worden de noord- en zuidoever van het Van Starkenborghkanaal aangepast. In totaal stelt het Rijk hiervoor ongeveer 32 miljoen euro beschikbaar. De nieuwe brug komt aan de oostkant, vlak naast de huidige brug te liggen en is voorbereid op de komst van een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden vanaf 2018. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor de vervanging van de brug eind 2015 van start gaan. In 2018 moet de nieuwe brug klaar zijn.