Raden uit vier gemeenten komen samen

0
845
Regio - radenbijeenkomst

REGIO – De raden van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. hebben elkaar afgelopen woensdag voor het eerst ontmoet tijdens een gezamenlijke radenbijeenkomst in de IJsherberg in Dokkum. Tijdens deze bijeenkomst hebben de raden met elkaar gesproken over de bestuurlijke toekomst van de DDFK-gemeenten. De bijeenkomst krijgt een vervolg op 25 juni. De raden en colleges van de DDFK-gemeenten hebben bij meerdere gelegenheden uitgesproken elkaar te zien als partners om de toekomst gezamenlijk tegemoet te treden. De standpunten van de gemeenteraden over de vorm waarin dat zou moeten gebeuren verschillen echter. De gemeenteraden hebben op 4 juni met elkaar gesproken over de vraag ´Hoe verder qua proces´, zonder dat er een concreet richtinggevend voorstel op tafel lag. Onder externe begeleiding van prof. dr. W. Lemstra hebben de raden met elkaar gesproken over wat de gemeenten bindt in Noordoost-Fryslân en de uitdagingen voor de komende jaren. Dat was verwoord in een gebiedsvisie die door de vier gemeenteraden unaniem is omarmd.
Ook hebben de raden gesproken over de zienswijzen die zij aanhangen ten aanzien van de vorm van de verdere bestuurlijke toekomst en hoe daarin een gezamenlijke weg kan worden gevonden. In een vervolgbijeenkomst op 25 juni wordt daar in kleiner comité over doorgesproken. Dat kleinere comité bestaat uit de fractievoorzitters vanuit de vier gemeenteraden.