Wonen en 24-uurszorg in oude school Aduard

0
205
Adewerth-1

Oude Adewerth school in Aduard krijgt mogelijk nieuwe bestemming

ADUARD – Er zijn plannen om de oude Adewerth school in Aduard aan te kopen voor een woonzorglocatie met 24-uurs zorg. Het gaat om veertien zelfstandige appartementen voor mensen met een uiteenlopende zorgvraag. De familie Jongeling van Hoeve Paradij zag mogelijkheden toen de school ging fuseren. “We worden geregeld benaderd door familie van deelnemers”, vertelt Tinus Jongeling. “Laatst vroeg een ouder echtpaar wat er met hun dochter van 35 jaar gebeurt als zij straks niet meer haar kunnen zorgen. Ze vinden het belangrijk dat een woonlocatie goed bij hun kind past. ‘Als jullie nou ook zoiets zouden doen, dan weten we dat het goed komt.’”

Toen de school in Aduard te koop kwam, zag de familie Jongeling kansen. “We dachten al langer na over een woonlocatie. Eerst hadden we het plan om hier iets te doen”, zegt Tinus, wijzend op het land om de boerderij heen. Genoeg ruimte om uit te breiden. Zijn vrouw Thea vult aan: “voor onze deelnemers is het erg belangrijk om een aparte werkplek te hebben en echt naar huis te kunnen gaan.
Ook is het voor hen belangrijk om een sociaal netwerk om zich heen te hebben en ergens deel van uit te maken. Winkels, verenigingen. Dat is er op die locatie allemaal.”

De gemeente staat welwillend tegenover de plannen. De school is onder voorbehoud gekocht, maar of alles doorgaat, is nog lang niet zeker. “We vinden het heel belangrijk dat de buurt erachter staat. We moeten wel ‘welkom’ zijn. We willen samen met de mensen kijken naar de mogelijkheden, hoe we iets voor elkaar kunnen betekenen. Het is absoluut nog geen voldongen feit.” Het bestemmingsplan moet worden aangepast en na de zomervakantie worden er inspraakavonden georganiseerd voor de buurt. Ook zijn de financiën nog niet geheel rond. Alles hangt met elkaar samen, het één kan niet zonder het ander. “Het scheelt dat de gemeente ons goed kent. Ze verwelkomen een zorginitiatief in de gemeente zeker en daar willen ze aan meewerken.”

De familie Jongeling wil samen met de inwoners gaan kijken wat de deelnemers voor het dorp zouden kunnen betekenen. “Daarbij willen we gebruik maken van de sfeer in het dorp. Steeds meer ouderen wonen langer thuis. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat we ouderen gaan helpen met hun was, ik noem maar iets hoor. Voor onze deelnemers is het heel belangrijk dat ze wat voor mensen kunnen betekenen. Dat ze zinvol bezig kunnen zijn. Daardoor krijgen zij het gevoel ook weer er te mogen zijn, iets wat voor ieder mens belangrijk is.”

Zoals het vaak gaat met nieuwe dingen, kan ook hier gelden: onbekend maakt onbemind. “Het zou kunnen zijn dat mensen bang zijn voor overlast”, aldus Thea. “Wij vinden het belangrijk om heel zorgvuldig ter werk te gaan en rekening te houden met de omgeving. Wij verwachten geen overlast. Als er iets industrieels als een autogarage in de school zou komen, dan zou je meer overlast hebben.” Er komen mensen te wonen met verschillende problematieken. Het wordt een kleinschalige woongroep, er komen geen tilliften of iets dergelijks. Tinus: “Sommige mensen hebben 24-uurs zorg nodig, terwijl andere mensen alleen coaching nodig hebben. We gaan graag in gesprek over de plannen met omwonenden, zodat we hun vragen kunnen beantwoorden en eventuele ongerustheid wegnemen.”

Als alles rond is op het gebied van regelgeving, financiën en natuurlijk met de omwonenden, dan zou de school na een verbouwing van negen maanden bewoont kunnen worden. “Misschien een deel van de school zelfs al na zes maanden, door een aantal deelnemers”, aldus Tinus. “We groeien het liefst geleidelijk dan dat we er ‘boem’, ‘tjak’, iets neerzetten. Zo hebben we het altijd gedaan en dat werkt voor ons, daar geloven wij in. Dan kun je ook betere zorg verlenen, er ingroeien. Ook vinden we het belangrijk om het karakter van de school te behouden. Het schoolplein bijvoorbeeld blijft er gewoon. Dat is een mooie plek voor activiteiten, daar kan het hele dorp dan gebruik van maken. Voor de verbouwing willen we graag zoveel mogelijk doen met plaatselijke aannemers.”

Er is nog veel onder voorbehoud en er moet nog veel geregeld worden, maar de familie Jongeling en een aantal deelnemers zijn al erg enthousiast over de plannen. Al zeven deelnemers staan op de lijst voor een plekje in de school. “Zoiets is er nog niet in Aduard. Het zou een hele mooie kans zijn voor het dorp en natuurlijk voor onze deelnemers. Wij geloven er echt in dat dit een succes kan worden.”