Burgumer start petitie voor Anar en Zuleyga

0
451
Burgum Anar Zuleya

‘Kinderen vallen onterecht buiten de boot’

BURGUM – De Burgumer Marcel Smit is een petitie gestart voor het broertje en zusje Anar en Zuleyga Mammadova. De elfjarige jongen en zijn achtjarige zusje dreigen samen met hun moeder Aynura het land uit te worden gezet. Beide kinderen zijn in Nederland geboren en kennen het land waar hun moeder vandaan komt, Azerbeidjaan, niet. Smit trok het lot van de kinderen aan en startte in samenwerking met Vluchtelingenwerk, de advocaat van het gezin Derk Lugt en Defence for Children een petitie.

‘Vorig jaar ben ik betrokken geraakt bij het gezin Mammadova. Zuleyga zat bij mijn dochter Lieve in de klas, en werd uitgenodigd voor een partijtje bij ons thuis. Mijn vrouw en ik waren geroerd door het cadeautje dat Zuleyga aan onze dochter gaf. Zij was zelf naar het centrum van Burgum gegaan om een cadeautje te kopen en had de kassamedewerkster van de Zeeman gevraagd om een boodschap in een kaartje te schrijven. ‘Lieve Lieve, ik hoop dat je nog lang de liefste mag blijven’, stond in het kaartje. Wij wisten toen dat we iets voor deze kinderen moesten doen, maar destijds was het gezin nog verwikkeld in een rechtszaak. De advocaat van het gezin raadde ons aan om daarom nog even te wachten. Twee maanden geleden bleek echter dat hun zaak is afgewezen. Toen ben ik in actie gekomen,’ vertelt Marcel.
Anar van elf en Zuleyga van acht zijn in Nederland geboren. Hun moeder is in 2002 in Nederland gekomen. Haar partner destijds was een christelijke Armeen, zij een islamitische Azeri. Tijdens de tweede zwangerschap van Aynura vertrok de man met onbekende bestemming en sindsdien is er geen contact geweest met de man. In september 2007 diende de moeder een verzoek tot asiel in waarna het drietal tot 2010 in verschillende AZC’s verbleef. Op dit moment werden ze met vreemdelingenbewaring bedreigd, waarna het gezin een tijdje onderdook bij vrienden in Den Haag. Op dat moment verdween het gezin korte tijd van de radar voor het Rijk, wat de reden is voor afwijzing van het kinderpardon. ‘In die tijd zijn de kinderen echter wel gewoon in Den Haag naar school gegaan en naar hun sportverenigingen. Voor de gemeente is het gezin nooit uit zicht geweest, en dat is ook de reden dat het onterecht is dat uitzetting voor dit gezin dreigt. Ik begrijp dat er regels zijn en dat men zich aan deze regels dient te houden, maar de kinderen mogen niet de dupe worden van een slechte keuze van de moeder,’ aldus Marcel. ‘Je moet bij het stellen van regels natuurlijk ook kijken naar de rechten van het kind. Uit onderzoek van het Onderzoeks- en expertisecentrum voor kinderen en vreemdelingenrecht van professor Kalverboer van de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de kinderen ernstig worden geschaad in hun ontwikkeling als ze gedwongen worden Nederland te verlaten en in Azerbeidzjan opnieuw moeten beginnen zonder enig besef van die maatschappij.’ De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat Anar en Zuleyga zijn geworteld in de Nederlandse samenleving. ‘Uitwijzing naar Azerbeidzjan zal dan ook een breuk in hun ontwikkeling betekenen.
Anar en Zuleyga lijken reeds geschaad in hun ontwikkeling ten gevolge van de instabiele, onvoorspelbare situatie waarin zij opgroeien. Om verdere ontwikkelingsschade  te voorkomen, is het zo spoedig mogelijk toekennen van een verblijfsvergunning noodzakelijk,’ luidt het onderzoek.
Anar en Zuleyga wonen sinds enkele jaren in het AZC in Burgum, dat dienst doet als gezinslocatie. Ze gaan in Burgum naar school waar ze zelfs Fries leren. ‘Het is schrijnend dat kinderen als Anar en Zuleyga de dupe worden van de regeltjes. Anar is elf jaar, maar kent hun dossier van achteren naar voren. Hij wil advocaat worden, zodat hij zijn moeder een verblijfsstatus kan bezorgen. Zuleyga mag dan nog maar acht jaar oud zijn, zij weet ook goed wat ze wil: dokter worden.’ 

Smit begrijpt en benadrukt dat er regels zijn waar de overheid zich aan moet houden. ‘Er is nou eenmaal een lijn getrokken bij het kinderpardon. Daar vallen, hoe sneu ook voor die kinderen, kinderen buiten. Anar en Zuleyga lijken echter onterecht buiten die lijn te vallen. De harde eis is dat de kinderen vijf jaar in Nederland moeten zijn en niet langer dan bepaalde tijd buiten het zicht van de overheid moeten zijn gebleven. De moeder mag dan wel een tijdje uit het zicht zijn geweest, de kinderen nooit. Ik heb daarover nog gebeld met de school in Den Haag waar de kinderen les kregen, en de directeur bevestigd dat de kinderen altijd naar school zijn gegaan. Dus voor de gemeentelijke overheid zijn de kinderen nooit buiten zicht geweest. Het zou niets uit moeten maken bij welke overheid je in zicht bent geweest. Overheid is overheid.’

Smit krijgt bij zijn petitie steun van de plaatselijke politiek. Burgemeester Eric ter Keurs heeft de landelijke petitie van Defence for Children ondertekent en een brief gestuurd naar staatssecretaris Fred Teeven. Wijbe Postma, fractievoorzitter van de FNP in Tytsjerksteradiel, heeft Smit begeleid in de politieke sferen. Ook wethouder Doeke Fokkema heeft al laten weten achter de actie van Smit te staan. ‘Van de plaatselijke politiek krijgen we alle steun die we ons maar kunnen wensen. De zaak ligt ook bij Lutz Jacobi onder de aandacht. De petitie kan ervoor zorgen dat de zaak van Anar en Zuleyga onder de aandacht komt van de politiek. Uiteindelijk moeten we het met politiek gewicht zien te redden. Maar het is aan Fred Teeven. Hij heeft de discretionaire bevoegdheid om een stempel te zetten op het dossier van de familie Mammadova. Voor ons is en blijft het afwachten totdat er een besluit genomen is. In die tijd is het voor Anar en Zuleyga afwachten in een hokje van slechts enkele vierkante meters waar ze samen met een andere familie wonen en geen privacy hebben. Het is er overleven.’

De foto van Anar en Zuleyga is gemaakt door Majella Geerdink. De petitie is te vinden op www.petities.nl/petitie/bern-fan-burgum. Op het moment dat de krant gedrukt werd is de petitie 1270 keer getekend.