Geslaagden

0
31631
geslaagden

Geslaagden Nordwin College
VMBO
Lwt: Alissa  Brouwer, Kollumerzwaag; Tjipke  Dam, Kollum; Dennis  Dekema, Anjum; Petra  Henstra, Kootstertille; Tessa  Hoekstra, Kollumerzwaag; Baukje  Jacobi, Kootstertille; Jitske van der Kooi, Walterswald; Corina  Rodermond, Kootstertille; Daniëlle  Schulz, Kollum; Peter  Storm, Drogeham; Renate van der Wal, Kootstertille
Bbl: Franskoen  Betten, Feanwalden; Afke  Bijlsma, Ryptsjerk; Amy de Boer, Hurdegaryp; Johan  Bourgonje, Kollumerzwaag; Anneke van Dijk, Anjum; Karst  Elzinga, Broeksterwald; Jeroen  Hoekstra, Damwald; Tjeerd  Kloosterman, Noardburgum; Pieter  Kommerie, Damwald; Binne Jacob  Kooistra, Damwald; Loekie  Mout, Kollum; Anneke  Post, Damwald; Chantal  Sikkema, Buitenpost; Hepie  Stenekes, Noardburgum; Hessel  Turkstra, Driezum; Sjoerd Ime  Venema, Buitenpost; Arianne  Visser, Buitenpost; Pietsje  Vlasma, Dokkum; Käthy  Wester, Buitenpost; Marinus de Wit, Dokkum
Kbl: Neanke  Akkermans, Buitenpost; Jan Siemen  Atsma, Eastermar; Mariska  Boers, Kollum; Susanne  Brouwer, Kollum; Cornelis  Couperus, Houtigehage; Anne Jeen de Groot, Burum; Frank  Jansing, Visvliet; Hilbert  Kalsbeek, Drogeham; Ebele  Koree, Anjum; Anna  Lijcklama à Nijeholt, Surhuisterveen; Jouke  Lindeboom, Rottevalle; Sofie van der Linden, Rottevalle; Anna-Margriet  Loonstra, Surhuizum; Arjen de Meer, Westereen; Melissa  Mulder, Twijzel; Rudy  Nauta, Grootegast; Erwin  Nijboer, Harkema; Jacco van Omme, Morra; Rémon  Rienstra, Leeuwarden; Baukje  Sikkema, Noardburgum; Sandra  Toonstra, Burgum; Anna  Vaatstra, Surhuizum; Nynke van der Veen, Twijzelerheide; Albert  Veenstra, Surhuizum; Anne Jan de Vries, Kollum; Sarai de Vries, Triemen; Brittany van der West, Westereen; Tjetje van der West, Twijzelerheide
Gl: Franke  Visser, Gytsjerk
Tl: Rick  Bouw, Surhuisterveen; Herman  Buist, Buitenpost; Manon  Geertsma, Kollum; Marlies  Hoekstra, Damwald; Rinze  Huisman, Surhuisterveen; Lemke  Kooistra, Kollum; Larissa  Nicolai, Nes; Anna Griet  Pompstra, Westergeest; Jacob  Raap, Damwald; Sanne  Romers, Ee; Heerke van der Sluis, Westereen; Gerlof  Solle, Kollum; Kim  Visscher, Zuidhorn; Natasja de Wilde, Westereen
Singelland Burgum
Vmbo TL:
Berwout Beimers, Hurdegaryp; Hanneke Bekkema, Noardburgum; Nynke Bijlsma, Feanwâlden; Jesse de Boer; Koen Bosma, Oentsjerk; Sandra Bosma, Noardburgum; Jilt Bruning, Feanwâlden; Ivar van Dam, Noardburgum; Joyce Dam, Surhuisterveen; René Dijkstra, Oentsjerk; Joke Douwes, Ryptsjerk; Floor Goossens; Marianne Grolleman, Tytsjerk; Arjen Haringsma, Feanwâlden; Douwe Heegstra; Marijke van der Heide, Hurdegaryp; Roos Idzinga, Suwâld; Mark Jongsma, Hurdegaryp; Leon Kingma, Hurdegaryp; Bobby van der Kooi, Hurdegaryp; Daan van der Laan, Oentsjerk; Robin Lageman, Hurdegaryp; Rik Lenes, Suwâld; Jinke van der Meer; Jorrit Mulder, Tytsjerk; Kyara Nijboer, Feanwâlden; Ilse Reitsma, Sumar; Sigrid Steenbergen; Auke Teutenberg; Janieck Veenstra; Dennis Voss, Oentsjerk; Marieke de Vries, Twijzelerheide; Roan de Vries; Thijs van der Werf, Oentsjerk; Jonas de Wolff.
(geen woonplaats = Burgum)
Singelland Surhuisterveen
Vmbo bouwtechniek timmeren BBL Thony Bijlstra, Augustinusga; Dirk de Haan, Twijzel; Steven Tuinstra; Haije van der Velde, Drogeham; Rhandy van der Velde, Opende; Gouke Woudstra, Houtigehage.
Vmbo bouwtechniek timmeren KBL: Henk Kramer, Opende; Andries van der Sluis, Opende; Jari de Witt, Opende.
Vmbo voertuigentechniek BBL:  Robin Claus; Cor Helmus, Doezum; Berry van der Hoeff, Drachten; Jouke Kronemeijer, Drogeham; Anton Notenbomer, Boelenslaan; Edwin Pera, Harkema; Remco Postma, Harkema; Sander Timersma, Surhuizum; Tim Tolsma, Grootegast; Henk van der Veen, Boelenslaan.
Vmbo voertuigentechniek KBL: Anne Bos, Harkema; Robert van Butselaar, Drogeham.
Vmbo sport, dienstverlening en veiligheid BBL: Dirk Demmink, Harkema; Grietje Kooistra, Harkema; Jordy Schievink, Harkema; Rick Douma, Opende.
Vmbo sport, dienstverlening en veiligheid KBL: Nikky Dekker, Boelenslaan; Elaine Dijkstra, Harkema; Sil de Haan, Augustinusga; Mirko van Ligtenberg, Burgum; Durk Jille Postma; Helena Pultrum, Harkema; Wendy Sienema, Opende;  Mans Vlastuin, Opende.
Vmbo zorg en welzijn-breed BBL: Michelle Smids, Harkema; Brenda Tiemens, Harkema; Renate Baron; Anita Zijlstra, Harkema.
Vmbo zorg en welzijn KBL: Else Wielinga, Twijzel.
Vmbo zorg en welzijn-verzorging BBL: Helena Jagersma, Augustinusga.
Vmbo zorg en welzijn-verzorging BBL: Gabriëlle Rodenburg, Harkema; Simone van der Veen, Boelenslaan; Sjoukje van der Wal, Eastermar. Vmbo zorg en welzijn-verzorging KBL: Suzanne Boonacker, Opende; Anica Hoekstra, Kootstertille; Melanie van der Laan, Kootstertille; Anna van der Meer, Twijzel; Bonnie Tienstra, Opende; Alie Veenstra, Houtigehage; Anniek de Vries, Surhuizum; Linda de Vries, Boelenslaan.
Vmbo TL: Rob Alma; Anika Boonstra; Bianca de Bruin; Tjitske Elzinga, Harkema; Janine Frankes; Riekje Hamstra, Harkema; Gert van der Heide, Harkema; Anouk Henstra; Kevin Hoeksma, Harkema; Daniëlle Hoekstra, Harkema; Wilco Hoorn; Jille van Houten, Harkema; Sam IJzerman, Drachten; Carmen Klein, Augustinusga; Erwin Konijnenberg, Drachten; Wijbe Kooistra, Harkema; Lamkjen Laanstra, Augustinusga; Patrick Laanstra, Houtigehage; Jorrit van der Molen; Arnold Oosterbaan, Opende; Janko Pander, Drogeham; Perrin Postma; Steven Postma, Harkema; Sharona Renkema; Ricky Smids, Harkema; Wiljan Snip, Opende; Esther Terpstra, Kootstertille; Shelley Vlasveld; Ronald van der Wal, Drogeham; Tjitser Witteveen, Harkema; Hannie Witteveen. Geen woonplaats = Surhuisterveen.
Lauwers College Surhuisterveen
Vmbo bouwtechniek timmeren KBL:
Berend Idsardi
Vmbo voertuigentechniek KBL:
Sytze Postma: Kootstertille, Alex van der Veen: Augustinusga
Vmbo sport, dienstverlening en veiligheid BBL:
Sanne de Vries
Vmbo sport, dienstverlening en veiligheid KBL:
Janke de Bruin: Drogeham, Remco de Haan: Kootstertille, Marc IJtsma:, Yvonne Jagersma: Harkema, Nathan Linger: Almere
Vmbo zorg en welzijn-breed BBL:
Wendy Snip: Kootstertille
Vmbo zorg en welzijn-breed  KBL:
Cynthia Bekkema: Kootstertille, Rianne Eldering: Kootstertille, Sjoukje Hoogsteen: Buitenpost, Grietje van der Zwaag: Harkema
Vmbo zorg en welzijn-verzorging BBL:
Johanna Hoogsteen
Vmbo zorg en welzijn-verzorging kaderberoepsgerichte leerweg:
Alicia Dijkstra: Burgum, Marianne From, Alise IJtsma: Rottevalle, Ilse Veenstra: Augustinusga
Vmbo TL:
Anniek de Boer; Marco Boonstra, Kootstertille; Elisa Boorsma, Kootstertille; Petra van Duinen, Antje Hoekstra, Kootstertille; Demi Hoekstra, Drogeham; Sandy Kamstra, Eastermar; Wietse Kootstra, Drogeham; Martinus Kootstra, Drogeham; Anouk Krist, Kootstertille; Coby Laagland, Drogeham; Wouter Laanstra, Augustinusga; Andries Nicolai, Surhuizum; Marijke Riemersma, Celine Tiemens, Harkema;; Jeanette Tijsma, Harkema; Jentje Tjepkema, Drogeham; Bert de Vegt; Japke de Vries, Cindy de Vries, Harkema.
Geen woonplaats is Surhuisterveen.
Lauwers College Grijpskerk
Afdeling Metaaltechniek:
VMBO -BBL: Yannick Ludema, Kommerzijl; Melvin Mollema, Zoutkamp; Jarno Vink, Oldehove; Julian Witkamp, Noordhorn;   
VMBO – KBL: Mart Helmus, Oldekerk;
Afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid: VMBO – BBL: Thom Hollemans; Tamara de Jong. VMBO – Kaderberoepsgerichte leerweg: Sara Bos, Oldehove; Isabel Bosma, Noordhorn; Jeffrey Brink, Munnekezijl; Elles Heemstra, Noordhorn; Chelsea ten Westenend, Niehove;
Afdeling Zorg en Welzijn:
VMBO – BBL: Marloes Buiter, Lauwerzijl;
VMBO – KBL: Mariska Franx; Doortje de Haar, Zuidhorn; Mariska Harkema, Zuidhorn;  Laura Kaspers, Oldehove; Miranda Nieuman, Zuidhorn; Asia Oosterkamp, Zoutkamp; Nathalie Valke, Zuidhorn; Sven Voornhout, Oldehove;
VMBO – TL:
Marthijn Aalfs, Noordhorn; Janique Bijma, Zuidhorn; Casper Croeze; Elsemieke van Dekken, Lutjegast; Sabine Dijkema; Ilse van der Elst, Zuidhorn; Gertjan Faber, Niehove; Jacob Jan Folkerts; Paulien de Haan, Zuidhorn; Nick Hoekstra, Lutjegast; Dianne van der Horn; Celia Hummel; Daniëlle Jager, Zuidhorn; Nicole van Kammen; Ronald van Kammen; Janine Kooi, Noordhorn; Liesbeth Kooi, Noordhorn; Alice Licher, Noordhorn; Kars Meester, Zuidhorn; Jurrien Pothoven; Petra Renkema, Lutjegast; Leonie Romme, Niehove; Eva Stol, Zuidhorn; Rebecca Toxopeus, Zoutkamp; Romy Veenstra, Zoutkamp; Justin Venema; Anne Vermuë, Kommerzijl; Linda Wijtsma, Noordhorn; Rowin Zijlstra.
Geen plaatsnaam is Grijpskerk
CSG Liudger Burgum
VMBO GL
Sector Economie
Steffen de Haan, Eastermar; Gerrit-Jan Harmanni, Burgum; Niels Jongboom, Burgum; Brent Nauta, Twijzelerheide; André Visser, Hurdegaryp; Lisanne Zijlstra, Jistrum.
Sector Techniek
Wiebe Merkus, Jistrum.
Sector Zorg en Welzijn
Joukje Hoeksma, Eastermar; Sjoukje Kooistra, Sumar; Willie Kooistra, Eastermar; Hanna Koonstra, Burgum; Ellen Sietsma, Burgum; Mireille Wijmenga, Burgum.
VMBO TL
Daniëlle van den Adel, Noardburgum; Douwe Algra, Tytsjerk; Bent Bergsma, Burgum; Jappie van der Bij, Eastermar; Marije Boskma, Burgum; Kyra Cuperus, Burgum; Jildou Deinum, Burgum; Froukje Eekhof, Burgum; Pieter Elzinga, Noardburgum; Jurjen Groothof, Tytsjerk; Siemen van der Heide, Jistrum; Geert van der Hoek, Noardburgum; Delia Hoekstra, Sumar; Klaasjan Hoekstra, Burgum; Tessa Hoekstra, Garyp; Rugenne Hoogeboom, Burgum; Nick van Houten, Burgum; Linda IJpma, Hurdegaryp; Mirthe Jelsma, Burgum; Maarten de Jong, Hurdegaryp; Samantha de Jong, Burgum; Annemarie van Kammen, Burgum; Gesiena Kooistra, Garyp; Jesse Lourens, Burgum; Yannick van der Meer, Burgum; Danique Meulenaar, Hurdegaryp; Daniëlle Nijboer, Eastermar; Jessica Nijboer, Jistrum; Sjak van der Pas, Noardburgum; Jaap Pietersma, Sumar; Rianne van der Ploeg, Twijzelerheide; Maeike Poelstra, Hurdegaryp; Jacob Postma, Hurdegaryp; Sjoukje Postma, Oudega; Klazina Sikkema, Suwald; Geeske van der Sluis, Kootstertille; Ulko Stelpstra, Burgum; Anna van der Veen, Noardburgum; Haije van der Veen, Burgum; Edwin Veenstra, Twijzelerheide; Nienke van der Velde, Burgum; Rein Vellinga, Feanwalden; Diny de Vries, Garyp; Yga Wagenaar, Garyp; Johan van der Wal, Suwald; Jurgen van der Wal, Ryptsjerk; Lars van der Wal, Burgum; Melissa Wijmenga, Feanwalden; Sybren Zandstra, Eastermar; Marieke Zeilstra, Eastermar.
CSG Lauwers College –
locatie Buitenpost
VMBO TL
Andries Barwegen, Surhuizum; Germ-Jan Beerda, Twijzel; Annemiek van der Berg; Hessel van der Bijl; Melle-Durk Bijma, Drogeham; Titia Bijma, Augustinusga; Arne Jan de Boer, Kollum; Marije Borger, Zwagerbosch; Esther Breedenbach, Twijzel; Renske Broersma, Harkema; Geert de Bruin, De Westereen; Marco Dijkstra, Twijzel; Annerens Disco, Harkema; Sietske Elzinga, De Westereen; Kevin Haakma, De Westereen; Auke-Andries de Haan, Harkema; Jelmer de Haan, Surhuisterveen; Erwin Haijema; Cor Hoeksma, Gerkesklooster; Linda Hoekstra, Surhuizum; Soraya Houshyar Fahim, Gerkesklooster; Anna Kamminga, Augustinusga; Klaas Hendrik Kingma, Burum; Mike Kingma, Gerkesklooster; Marwin Knoop; Hessel Koonstra, Kootstertille; Oene Douwe Koopmans; Danny van der Laan, Surhuisterveen; Gerrit Landsaat, Visvliet; Jort Meijer; Rikst Meijer, Oudwoude; Alledina van der Merk, Augustinusga; Anke Merkus; Hielke van der Meulen, Twijzel; Frank van der Molen, Harkema; Daniël van der Molen, Westergeest; Femke Mulder, Augustinusga; Gertjan Offinga; Gertinus Oostra, Gerkesklooster; Ronald Pander, Harkema; Alianne Reitsma, Kollumerzwaag; Richard Smeding, Kollumerzwaag; Martijn Smid, De Westereen; Tineke Smid; Anna Snijder, Kollum; Nadine Solodovnikova; Arjan Storm, Stroobos; Harro Tabak; Aniek Terpstra, Oudwoude; Danny van Tetering, Kollum; Roelof Tuinstra, Surhuizum; Ferdy Veenstra, Surhuizum; Robbert Veenstra, Kollum; Martijn van der Veer, Harkema; Albert de Vries, Kollumerzwaag; Hidde de Vries, Veenklooster; Richard de Vries, Augustinusga; Auke van der Wal, Stroobos; Wout Jan Westerhof, Sebaldeburen; Sylke Wielinga; Laura Wouda, Surhuizum; Hylke Zijlstra, Surhuizum.
Geen plaatsnaam is Buitenpost
CSG Lauwers College –
locatie Kollum
Afdeling Bouwtechniek: VMBO BBL: Jaap Bijlstra, Westergeest; Samir El Ghamarti; Marcel de Horn; Johnny Kracht, Buitenpost; Johan Loonstra, Engwierum; Alex Postema, Warfstermolen; Sije Postma, De Westereen; VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg: Arjen Bies; Hylke Elzinga, Westergeest; Derrick Mulder, Buitenpost
Afdeling Metaaltechniek: VMBO BBL: Oane de Haan, Westergeest; Bauke de Jong, Kollumerzwaag VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg: Hein van Althuis, Zwagerbosch; Dorin van Balen, Kollumerzwaag; Yke Bijlstra, Oudwoude; Remco Polders, Zwagerbosch; IJpe Gerben Poortinga, Kollumerzwaag; Dirk Visser, Engwierum; Jacob van der Zwaag, Kollumerzwaag MAG-lassen – niveau 1: Dorin van Balen, Kollumerzwaag; Dirk Visser, Kollumerzwaag; Jacob van der Zwaag, Kollumerzwaag; Mart Helmus, Oldekerk; Harco Smid, Noordhorn
Afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid: VMBO BBL: Heine van Assen; Oane de Roos, De Westereen; Kim Rozema
VMBO KBL: Wichard Alink, Stroobos; Peter van der Bei, Triemen; Johan Hoekstra, Buitenpost; Ruben Marinus, Zwagerbosch; Arthur Merkus; Bauke Postma, De Westereen; Dennis Roorda; Anko Uitterdijk, De Westereen; Mark van der Veer, Buitenpost; Baudy Visser, De Westereen
Afdeling Zorg en Welzijn: VMBO BBL: Hinke Gorter, Gerkesklooster; Marit Maas; Esmee Reinders, Oudwoude; Ilse Wouda, Buitenpost
VMBO KBL: Hedwich Dijkstra, Oudwoude; Samantha Jansma; Iris Philippo, De Westereen; Gerda van der Zaag, Gerkesklooster
VMBO TL: Douwe Jan Hamersma; Brenda Lourens, Engwierum; Jan Runia; Jorn Sibma, Twijzel; Reina Sikkema, Oudwoude; Tessa Sonnema, Engwierum; Jildert Venema, Twijzel; Lieset de Vries, Westergeest; Marian de Vries, Engwierum; Sanne de Vries
Geen plaatsnaam is Kollum