Lammers en Antuma nemen afscheid met een lach en een traan

0
862
Achtkarspelen - afscheid jan lammers2

BUITENPOST – Het is alweer bijna drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, maar vrijdag was dan toch het afscheid van de wethouders Jan Lammers en Klaas Antuma van de gemeente Buitenpost. In een bomvolle raadszaal werd het tweetal toegesproken, waarna ze ook zelf nog iets mochten zeggen én zingen.
Lovende woorden waren er van burgervader Gerben Gebrandy (FNP) over het duo. Hij zei hen te gaan missen bij de collegevergaderingen en wenste het tweetal het beste toe voor de toekomst. Ook waren er lovende woorden van Leonie Kramer van de WMO-raad.
Antuma dankte tijdens zijn toespraak de mensen waarmee hij de afgelopen jaren gewerkt heeft. “Ook tegen mijn collega-wethouders zeg ik: breng de waardering over aan de ambtenaren die bezig zijn met het sociale domein.” Over werkvoorzieningsschap Caparis: “We moeten nu vaart maken en buiten de Gemeenschappelijk Regelingen denken en doen. Ik kom uit het bedrijfsleven en zeg dat we ook moeten kijken hoe we er geld uit kunnen halen.”
Voor Lammers was het afscheid nog het meest emotioneel. Hij werd in oktober vorig jaar door zijn partij gewipt als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar besloot wel actief de gemeente te blijven besturen. In die tijd verslechterde het contact met zijn voormalige partijvrienden.
Op de avond van de verkiezingen besloot Lammers lid te worden bij de FNP. Iets waar hij al langer over nadacht. Zo kon het gebeuren dat de gemeente gedurende enige weken twee FNP-wethouders had. Definitief schreef hij zich uit bij het CDA nadat de nieuwe wethouders van GBA en PvdA beëdigd waren.
Over die periode, waarin zijn voormalig partijgenoten niks meer met hem te maken wilden hebben, liet Lammers zich vrijdag niet uit. Als een echte heer nam hij afscheid. Ook toen enkele CDA-prominenten wel scheidend wethouder Antuma en niet hem de hand gaven.
“Ik ben trots op alles wat ik bereikt heb voor de gemeente, maar ook op wat ik geleerd heb,” vertrouwde hij de mensen toe. “In het begin was het de vraag of het wel goed zou komen met dit college. We spraken ook over de kom van Twijzel. Binnenkort gaat daar eindelijk de schop de grond in.” In zijn toespraak dankte hij uitgebreid zijn moeder en schoonmoeder, die hij betitelde als zijn grootste fans. “Prachtig dat jullie dit mee mogen maken,” zei hij.
Vlammend nam Lammers afscheid met een nummer van André Hazes. Het was al snel de hele zaal die het nummer ‘Bloed, zweet en tranen’ meezong met de scheidend wethouder. “Ik wilde graag op mijn manier afscheid nemen. Volgens mij is dat gelukt,” zei hij na afloop. De herinnering aan het duo zal levendig gehouden worden. Al was het maar omdat Antuma actief blijft als raadslid.

 

Oud-burgemeester Tjeerd van der Zwan over Jan Lammers:
Jan had geen ervaring als raadslid. Dat was een grote handicap. Zo zei hij eens in een raadsvergadering toen hem een vraag werd gesteld over grondzaken: “Voor wat betreft het grondbeleid heb ik nog geen vaste grond onder de voeten!” Jan stortte zich met hart en ziel in het wethouderschap. Met ijver overwon hij zijn handicap. Jammer dat hem geen tweede periode is gegund.
Oud-burgemeester Tjeerd van der Zwan over Klaas Antuma:
Klaas was een goed raadslid. Als wethouder moest hij even wennen aan zijn positie. In het begin had hij het zwaar te verduren in de raad. Later ging het beter. Was hij gewend aan het feit dat zeker de wethouder financiën zich zo nu en dan moet laten gelden. Zijn sterke kant is zijn betrouwbaarheid en grote inzet. Ik heb met Klaas kort maar heel plezierig samengewerkt. Een fijne wethouder!
Oud-burgemeester Piet Adema over Jan Lammers:
Jan is een gezelschapsmens. Zo wil hij ook werken. Hij wil vooral plezier beleven aan de contacten met mensen. En op een verbindende manier proberen verder te komen. Hij vindt het lastig dat raadsleden dwars liggen. Er niet in geloven. Als Jan ergens voor gaat dan wil hij anderen daarin meenemen. Gewoon, omdat het goed voor de gemeente en haar inwoners is. De details komen wel. Raadsleden staan wel eens in een andere stand.
Oud-burgemeester Piet Adema over Klaas Antuma:
Klaas is bescheiden. Dat is onterecht. Hij is betrouwbaar in de dingen die hij doet. In Klaas herken je de techneut. Wil alles tot in de puntjes regelen. Het moet vooral kloppen.  En als wethouder heb ik hem zien groeien. Met steeds meer dossierbeheersing. En klaas denkt. In het college reageerde Klaas nadat hij had geluisterd. Met inhoudelijk commentaar. Soms scherp. Maar altijd in verbinding. Zonder eigen ego maar voor de zaak.
Burgemeester Gerben Gerbrandy over Jan Lammers
It wie in aardichheid om mei Jan yn in kolleezje te sitten. Wat in loyaliteit, ynset en humor. In echte tiimspiler dy’t giet foar it algemien belang. Jan hat in skerp finansjeel ynsicht en hat him û.o. tige ynsetten foar glêsvezel yn Achtkarspelen en hat it bestimmingsplan bûtengebiet (nei jierren) ta in goed ein brocht.
Burgemeester Gerben Gerbrandy over Klaas Antuma
In tige weardefol kolleezjelid, bedachtsum, loyaal, kundich en doelrjochte. Klaas  funksjonearre optimaal yn ús tiim, hy wie ek wichtich foar de balâns yn ús kolleezje. Klaas hie in swiere protefúlje mei finânsjes en it sosjaal domein. Klaas hat yn wichtige bydrage levere oan de trije desintralisaasjes.
Oud-gemeentesecretaris Eise van der Sluis over Jan Lammers
Bestuurder met groot hard voor mensen en enthousiaste ambassadeur voor bedrijven uit Achtkarspelen en de regio. De man van kwinkslagen en een gulle lach in collegevergaderingen. Heeft de infrastructuur van Achtkarspelen bij de tijd gebracht en aanjager van nieuwe economische projecten en ontwikkelingen.
Oud-gemeentesecretaris Eise van der Sluis over Klaas Antuma
Klaas is een nuchtere verbinder. Inhoud en publieke taak staan centraal. Wars van politieke spelletjes. Strijdbare bestuurder waar het ging om het in de greep krijgen van WSW-bedrijf Caparis. Aanvankelijk in dit dossier een eenzame strijder maar gaandeweg met meer medestanders.
Gemeentesecretaris Erik van der Laan over Jan Lammers:
Zelden zo’n gretig lerend, positief ingesteld mens ontmoet. Een voorbeeld voor velen. Zelfs in de  voor hem politiek moeilijke zomer van 2013 was hij degene die elke dag met veel humor, respect en aandacht de verbinding wist te maken tussen de Mienskip, het bestuur en de collega’s in het gemeentehuis en in de regio.
Gemeentesecretaris Erik van der Laan over Klaas Antuma
De (soms wat) stille kracht van het college die met zijn kennis aan de basis heeft gestaan van de herinrichting van het sociaal domein in Achtkarspelen. Waarbij het geven en krijgen van vertrouwen de leidraad is van zijn integer handelen.
Wethouder Marten van der Veen over zijn collega’s
Klaas blonk út yn belutsenens, betrouberens, kollegialiteit, hurdwurkjend, goede teamwurker en gewoan Klaas himsels Jan blonk út yn syn tagonglikens, humor, earlikens, kollegialiteit, goede teamwurker en gewoan Jan himsels Beide no eks-kollegawethâlders, dy’t elk fanút harren kwaliteiten it bêste hellen en jûn ha foar ús kolleezjeteam, de gemeente en ús boargers. Dat soarge foar in hiele noflike en fertroude ynspirearjende sfear , dêr’t elk nei eigen aard yn gedije koe.
Jan Lammers over Klaas Antuma
Je hebt mensen die noemen zichzelf een doener en anderen meer een denker. De doeners komen in actie voordat ze goed hebben uitgedacht wat ze willen en hoe je dat het beste kunt bereiken; de denkers blijven juist in die fase veel te lang hangen en komen niet of te laat in actie. Klaas combineerde beide types in DoenDenken. Het doen en denken in een persoon. Want het was niet of/of maar en/en, dat was ook de succesformule van het college.
Klaas Antuma over Jan Lammers
De kwaliteit van Jan Lammers ligt in de kwaliteit van zijn humor waarmee moeilijke zaken werden gerelativeerd. Het samen eieren bakken  tijdens dorpsbezoeken was zijn middel om een ongedwongen sfeer te creëren. Jan’s kennis van de ondernemers in de agrarische sector en zijn gevoel voor het belang van de recreatie was bepalend voor zijn inzet voor Noordoost-Friese gebiedsontwikkelingen. De financiële inzichten waren groter dan hij zelf dacht toen hij als wethouder begon. Een echt maatje.

Achtkarspelen - afscheid wethouders