Bouw aquaduct van start met ferme druk op de knop

0
359
Garyp Handeling Centrale As-7

GARYP – De uitvoering van het middeldeel van De Centrale As is donderdagmiddag van start gegaan. Met een druk op de knop zorgden gedeputeerde Sietske Poepjes (in zeer vrouwelijke regenlaarsjes), directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Els van Grol en wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel ervoor dat de eerste damwand van het aquaduct geslagen werd.
Het contract ‘Midden 2’ bestaat uit het aquaduct bij Burgum, de rondweg om Burgum (onderdeel van De Centrale As) en maatregelen vanuit de gebiedsontwikkeling, zoals de aanleg van paluducten aan de noord- en zuidzijde van het aquaduct. Paluducten zijn een combinatie van droge en natte zones langs het kanaal en zorgen voor een ecologische verbinding. Ook de nieuwe brug bij Burgum en de bochtverlegging van het Prinses Margrietkanaal bij het aquaduct, als onderdeel van de opwaardering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bij Burgum maken deel uit van het contract. Daarnaast gaat de aannemer ook nog bezig met de inrichting van het project ‘Wetter- en Willepark Burgum’ van de gemeente Tytsjerksteradiel. De aannemer begint met de bouw van het aquaduct. In maart 2015 volgt de bouw van de brug en de inrichting van het Wetter- en Willepark is vanaf mei 2015. De brug wordt 30 meter ten westen van de huidige brug gebouwd. Hierdoor kan het verkeer tijdens de bouw gebruik maken van de bestaande brug. Gedeputeerde Sietske Poepjes zei blij te zijn met de start van de nieuwe werkzaamheden. ‘De start van dit deel van De Centrale As is een bijzondere mijlpaal. In dit deel werken wij nauw samen met het Rijk en de gemeente. Wij combineren hierbij projecten en maken werk met werk. We hebben alle vertrouwen in de uitvoering ervan.’