Alle openbare bibliotheken in Noord-Fryslân gefuseerd

0
127
30-05-2014
Fusiebijeenkomst Bibliotheken NoordWest Fryslan (BNWF) en Bibliotheken NoorOost Fryslan.
Birdaard MFC het Spectrum

REGIO – Met ingang van 1 juli zijn de Openbare Bibliotheken NoordWest (BNWF) en Noordoost Fryslân (BNOF) gefuseerd tot stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân. De nieuwe organisatie levert diensten aan de inwoners van 14 gemeenten van Harlingen tot Achtkarspelen inclusief de Waddeneilanden.
In de periode februari 2013 – juni 2014 is gewerkt om alle obstakels voor een fusie weg te nemen. Dat betekende voor BNWF een ingrijpende reorganisatie om de bezuinigingen te verwerken. Dat proces had eerder al in Noordoost plaats gevonden.
“Beide organisaties zitten nu op een zelfde niveau en hebben een goede balans tussen beleid, financiën en organisatie bereikt”, aldus directeur Jouke Bethlehem. In totaal is 7 ton bezuinigd. Het aantal medewerkers is teruggebracht van 70 naar 50. Het beleid is gericht op kwalitatief goede vestigingen en het bereiken van kinderen.
Door clustering in de grotere kernen is de nieuwe stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân in staat grotere collecties, meer keuze en gunstige openingstijden aan te bieden. Voor niet mobiele inwoners is er de ‘Bibliotheek aan huis’. De Digitale Bibliotheek met onder andere 5000 e-books is er voor iedereen. Meer informatie op www.ontdekdebieb.nl en in de 15 bibliotheken.