Gemeenten gaan voor ambtelijke fusie

0
118

REGIO – De fractievoorzitters van de gemeenten Kollumerland c.a., Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel zijn vorige week bijeen geweest om te praten over de toekomst van de regio. Uitkomst van de bijeenkomst is dat de fractievoorzitters hebben uitgesproken om samen te zullen gaan optrekken om de bestuurlijke opgave van de toekomst het hoofd te bieden. Dit betekent dat per 1 januari 2015 gestart wordt met een ambtelijke fusie van de vier organisaties.