Geslaagden tweede tijdvak

0
169

Singelland Burgum
Havo: Pieter Das, Hurdegaryp; Marije van Dijk, Feanwâlden; Henk Folkertsma, Hurdegaryp; Wiebe Auke Postma, Noardburgum; Jurjen Reinsma.
(geen woonplaats = Burgum)

Singelland Surhuisterveen
Vmbo sport, dienstverlening en veiligheid kaderberoepsgerichte leerweg: Janine Veenstra, Boelenslaan.

Nordwin College vmbo
Lwt: Inge Rekker, Drogeham
Bbl: Jesse Jongbloed, Twijzelerheide
Kbl: Ingrid van Duinen, Buitenpost; Marianne Holman, Ee
Tl: Franke  Visser, Gytsjerk

CSG Lauwers College –
locatie Buitenpost
VWO atheneum
Sylke Boersma, Twijzel; Lysanne de Jager, Kollumerzwaag; Josefien Kooistra; Sander van der
Leijsen, Niehove; Leo Meindertsma, Kootstertille; Jakob de Vries.
VWO gymnasium
Rutger van Kammen, Surhuizum.
Havo
Niels den Hartogh, Kollum; Douwina Kazemier; Didi Knook, Surhuisterveen; Jeltje Nijdam, Jistrum;
Raihan Popal; Tim Sijtsma, Noardburgum; Anne-Maaike Triemstra, Augustinusga.
VMBO Theoretische Leerweg
Tineke Elverdink, Surhuisterveen; Ruurd Ettema, Kootstertille; Maaike de Haan, Triemen; Henriëtte
Hiemstra; Alexander Lourens, Kollum; Herwin van der Meer, Opende; Femke de Vries, Oudwoude,
Martha Eva de Vries, Surhuisterveen; Jurre Westra, De Westereen.

CSG Lauwers College –
locatie Kollum
Afdeling Bouwtechniek:
VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg: Sjoerd Buwalda, Kollum
Afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid:
VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg: Tobias Uitterdijk, Kollumerzwaag
Afdeling Zorg en Welzijn:
VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg:
Martine Keekstra, Engwierum
VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg: Elise Zuidersma, Kollum

CSG Liudger Locatie Burgum
Theoretische leerweg
Sanne de Jong, Noardburgum.
HAVO
Cultuur en Maatschappij
Lotte Rinzema, Feanwâlden; Dianne Wijma, Burgum.
Economie en Maatschappij
Ineke Grijpstra, Noardburgum; Arjen Visser, Suwâld.
Natuur en Gezondheid
Kinny Krist, Twijzelerheide; Jaap Oegema, Suwâld; Fardau Ritsma, Burgum.
Natuur en Techniek
Hildert-Jan van Diggelen, Burgum.
Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek
Niek Lei, Hurdegaryp.