Inwoners tweelingdorp verenigen zich tegen komst windturbines

0
155

‘Het gaat ons niet alleen maar om NEE’

GERKESKLOOSTER/STROOBOS – De mogelijke komst van windturbines bij Gerkesklooster-Stroobos heeft inwoners van de dorpen verenigd in een werkgroep die de komst van deze windturbines tegen wil gaan. Slechts enkele weken geleden kregen de inwoners van de dorpen te horen over de plannen om een vijftiental windmolens te bouwen rondom het spoor van Buitenpost naar Grijpskerk. ‘Halverwege april kwam een buurvrouw in paniek naar me toe en vertelde over de plannen. Initiatiefnemers hadden haar een contract onder de neus geduwd waarin ze moest tekenen voor een compensatie. Er zouden twee windmolens van 176 meter hoogte op 150 en 200 meter afstand van haar huis komen. Tot dat moment wist zij nog van niets, en dat gold ook voor ons en voor andere buren,’ vertelt Martin Bakker, één van de leden van Tegenwind Gerkesklooster-Stroobos. ‘We konden onze oren niet geloven. Dat hield namelijk ook in dat boeren die het land bezitten waar de windmolens zouden komen te staan, ons niets hadden laten weten. Dat steekt.’

In heel Friesland wordt momenteel de mogelijkheid bekeken om windmolens te plaatsen. Initiatiefnemers moesten voor 1 mei 2014 een plan indienen bij de provincie waarin staat waar zij windmolens wilden plaatsen. ‘Pas op 21 mei werd in Gerkesklooster een bijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers waarin zij hun plannen bekend maakten. Toen bleken zij in hun format te hebben geschreven dat er een breed draagvlak is in de omgeving voor de komst van deze windmolens. Ook zei men dat de plannen in de politiek breed gedragen werden. Maar wij hebben begrepen dat FNP-wethouder Marten van der Veen officieel van niets wist. Na deze bijeenkomst hebben we de werkgroep Tegenwind Gerkesklooster Stroobos in het leven geroepen,’ aldus Bakker. 
Vorige week organiseerde de werkgroep zelf een bijeenkomst voor omwonenden, waar ook inwoners van Visvliet, Burum en Buitenpost bij aanwezig waren. In totaal kwamen er meer dan honderd mensen naar het dorpshuis in Gerkesklooster. Tijdens deze bijeenkomst vertelde huisarts Pieter Astro uit Luxwoude over de medische gevolgen die windmolens kunnen hebben op omwonenden. ‘En dat is niet mis,’ vertelt Meta Scheeringa. ‘Het laagfrequente geluid kan een stressreactie veroorzaken. En van de slagschaduw kun je stapelgek worden.’
Wat de werkgroep met name kwaad maakt is de gebrekkige informatie en het feit dat er in het format dat ingediend is bij de provincie onwaarheden staan. ‘We voelen ons niet gehoord, en dat maakt dat wij nu zo strijdbaar zijn. Een kleine groep mensen gaat een vermogen verdienen over de rug van een bevolking. En diezelfde bevolking moet de belasting betalen die dat allemaal mogelijk maakt.’
Volgens de werkgroep kunnen inwoners van Gerkesklooster-Stroobos en omwonenden uit andere dorpen het verschil maken door de enquête in te vullen op www.fryslanfoardewyn.nl.
‘Door die enquête in te vullen is het mogelijk om de provincie op de hoogte te stellen van het feit dat er geen draagvlak is in de omgeving voor deze windturbines. Sommige inwoners van deze dorpen zitten met het probleem dat de landeigenaren familie zijn en men geen ruzie met de familie wil.
Door de enquête in te vullen kan je wel laten horen wat je er van vindt, zonder dat familie daar achter hoeft te komen. De plannen voor de windturbines zorgen voor verdeling in het dorp,’ aldus Bakker.
‘Het gaat ons niet alleen maar om het ‘nee’ roepen tegen de provincie,’ vertellen Meta en haar man Jan.  ‘Friesland moet verantwoordelijk worden voor 530,5 Mh energie. Wij willen daar graag in meedenken hoe dat op een betere manier zou kunnen. Met zonne-energie kun je ook een hoop bereiken en dat heeft geen nadelige gevolgen voor de gezondheid van een hele gemeenschap.’
Ook al is draagvlak voor de provincie een belangrijke reden om een project al dan niet toe te zeggen of af te wijzen, de werkgroep is er nog niet helemaal gerust op dat de windturbines er niet komen. ‘Een maand geleden hadden we echt last van blinde paniek. Toen ontdekten we dat deze plannen groots zijn. We voelden ons even heel alleen. Maar nu weten we dat de plaatselijke politiek welwillend is naar haar inwoners, dat het plan dat ingediend is bij de provincie niet deugt. Nu krijgen we wel hoop dat deze plannen van tafel geveegd worden. Maar daarvoor moet een ieder nog wel aan de provincie laten weten hoe zij er over denken,’ aldus Bakker.