“Ook bij herindeling houden wij de vinger aan de pols”

0
169
bestuur dorpsbelangen niekerk

Dorpsbelangen Niekerk Oldekerk Faan bestaat vijftig jaar

NIEKERK – Het vijftigjarig bestaan van Dorpsbelangen is onlangs groots gevierd tijdens het leefbaarheidsfestival. Tijdens het festival hebben meer dan tweehonderd inwoners van de drie dorpen opgetreden en was het één groot feest. De Streekkrant praat met voorzitter Jan Bakker over vijftig jaar dorpsbelangen. Ooit opgericht door huisarts van der Veen om de tweedeling tussen de dorpen Oldekerk en Niekerk tegen te gaan. Nu ligt de focus er meer op om het dorp leefbaar te houden. Door activiteiten te organiseren, maar ook door de vinger aan de pols te houden bij de gemeente.
“Het was een fantastisch festival”, vertelt Bakker enthousiast. “Het weer zat mee, er was veel publiek en er zaten een paar heel verrassende optredens bij. Zo noemt de voorzitter het optreden van Henk en Ronald Folkerts. De meeste mensen kennen Ronald wel op de toetsen, maar dat Henk ook een aardige noot kan zingen, wisten veel mensen niet. Of het optreden van de jongens Wieringa en natuurlijk dat van Niels Span. “Dat is natuurlijk al bijna een bekendheid. Wat ook heel verrassend was, was het optreden van Dennis Zwier en zijn zus Fenna. Normaal speelt hij basgitaar, maar omdat hij nu samen optrad met zijn zus, drumde hij en speelde zij op de gitaar. Het klonk echt heel goed. Dennis vertelde me wel dat hij heel zenuwachtig was. Hij had alleen maar naar de vlag gekeken die boven het podium hing.”
Met die saamhorigheid tussen de dorpen zit het anno 2014 wel goed. Het initiatief van de huisarts heeft gewerkt dus. Ook nu, vijftig jaar later, wordt er nog altijd veel georganiseerd, iedereen draagt zijn steentje bij. Niekerk is in 2013 niet voor niets het leukste dorp van Groningen geworden. Maar het gaat dorpsbelangen er niet alleen maar om om leuke dingen te organiseren. “We zetten ons er ook voor in om de voorzieningen in het dorp te houden. Helaas is ons dat niet gelukt bij de bibliotheek en de pinautomaat, al komt die pinautomaat weer terug.”
Wat door actievoeren voor de pinautomaat wel is gelukt, lukte twee jaar geleden voor de bibliotheek niet. “En dat vinden we nog altijd heel jammer”, vertelt Bakker. “Toen zijn we min of meer verrast door de gemeente. We hadden te horen gekregen dat de bibliotheek mogelijk zou verdwijnen. Wij hebben toen aangegeven dat we graag mee wilden werken aan een oplossing om de bibliotheek toch in het dorp te houden. We hebben het idee dat de gemeente ons toen een worst heeft voorgehouden. We waren al naar een oplossing aan het kijken samen met het dorpshuis, maar eigenlijk stonden de plannen van de gemeente al vast.”
Met de naderende herindeling van gemeentes wil dorpsbelangen in ieder geval de vinger goed aan de pols houden. “We zijn goed georganiseerd en dat weet de gemeente ook. We houden de boel goed in de gaten. We willen natuurlijk niet dat er nog meer voorzieningen uit het dorp verdwijnen.” Dat dorpsbelangen wat weet te bereiken is ook wel te zien aan de kwestie rondom het Hoge Voetpad. “Hoe het voetpad erbij ligt, is echt anti-reclame voor de gemeente. Het maakt deel uit van een wandelroute, maar zoals het pad erbij ligt, is echt geen gezicht.  Eerst wilde de gemeente er niet aan, maar we hebben dat toch op de agenda gekregen. We hebben er heel wat tijd en energie in gestoken. Nu hebben we het dan toch voor elkaar: een deel van het pad wordt opgeknapt. Helaas niet het hele pad, want ongeveer éénderde deel van het pad is in particuliere handen. Het is wel jammer als dat stuk niet zou worden meegenomen.”
In die vijftig jaar hebben de Niekerkers met dorpsbelangen meer succesjes geboekt. Bakker noemt het zwembad, maar voor hem persoonlijk is de dorpsvisie toch wel het hoogtepunt. “Wij wilden als dorpsbelangen graag een dorpsvisie, maar ook dat zag de gemeente toen niet zo zitten. Wij zijn uiteindelijk het eerste dorp in het Westerkwartier met een dorpsvisie, we zijn begonnen met een pilot. Het is een succes geworden en de gemeente Grootegast wil nu dat elk dorp in de gemeente zo’n visie heeft.” In de visie werd ook een zogenaamd woonplan opgenomen, waarin werd aangegeven dat er meer betaalbare starterswoningen moesten komen. “Daaruit voort gekomen is plan Kroonsveld en zijn 160 betaalbare woningen gebouwd. In andere dorpen zeggen ze wel eens hoe zo’n geluk we daarmee hebben gehad, maar ik denk dat het geen geluk is.”
Voor de dorpsvisie is zo’n tien jaar geleden een enquête rondgestuurd die door maar liefst 75 procent van de dorpsbewoners is ingevuld. Als ze in Niekerk wat doen, dan doen ze het goed. “Stapels papieren lagen hier toen. Door zulke dingen gezamenlijk aan te pakken, kun je heel veel voor elkaar krijgen. Het saamhorigheidsgevoel onder de mensen is groot. Dat zie je met zo’n enquête, met het voetpad en natuurlijk tijdens het leefbaarheidsfestival en de feestweek. Huisarts van der Veen mag zeker tevreden zijn.”