PvdA: Herindeling zonder huwelijkse voorwaarden?

0
122

In mei 2013 heeft de raad van Zuidhorn een motie aangenomen om een financiële scan te laten uitvoeren, samen met de beoogde herindelingspartners. Inmiddels zijn de fracties van alle 4 Westerkwartiergemeenten bijgepraat over de uitkomsten van de uitgevoerde financiële scan.
Op voorhand lijken er geen onoverkomelijkheden te zijn die een goed huwelijk in de weg zouden kunnen staan. Dat is alvast positief te noemen. En ja, bij een goed huwelijk moet je elkaar ook wat gunnen. Immers, we zijn inmiddels een verloving aangegaan.  Echter, zogeheten due-diligence-onderzoeken zijn nu niet bepaald een uiting van romantiek. Tussen de 2 uitersten van elkaars boeken helemaal tot achter de komma uitspitten en elkaar maar klakkeloos op de blauwe ogen geloven zit natuurlijk een middenweg. Onderdeel van een herindelingprocedure kan namelijk zijn het laten uitvoeren van een zogeheten “herindelingsscan”, in de regel uitgevoerd door de provincie. Deze scan biedt een beeld van de financiële uitgangspositie van de nieuwe gemeente. Waar zitten de verschillen, welke risico’s zijn te benoemen, hoe financieel gezond is de nieuwe gemeente? Antwoorden op deze vragen hebben we nodig om als raadsleden goede besluiten te kunnen nemen, voordat we in ondertrouw gaan. Zo kunnen onze vragen voorzien alsnog worden van passende antwoorden. Dan weten we bijvoorbeeld hoe het zit met de risico’s van de grondposities van de betrokken gemeenten, en weten we waar sprake is van achterstallig onderhoud, en dan kan er dus een gericht plan van aanpak worden opgesteld. 
Wij pleiten ervoor deze herindelingsscan te laten uitvoeren voordat we als raden een nader besluit nemen over de voorgenomen herindeling. Normaliter nemen de betrokken raden een principebesluit tot herindeling: wie met wie, per wanneer en hoe ziet de procedure eruit? Bij die besluitvorming willen wij de uitkomsten van de herindelingsscan betrekken. En wellicht reikt de provincie ons ook nog eens de hand. In de recente stand-van-zakenbrief van de provincie over het vervolgproces van de herindelingen worden de Westerkwartiergemeenten  geprezen voor hun inzet. En de provincie  meldt voorzichtigjes  dat men ons wel wil faciliteren, als wij dat zouden willen. Nou, kom dan maar op met die herindelingsscan!
Mark Veenstra
fractievoorzitter PvdA Zuidhorn