Reconstructie Westergeest afgerond

0
134

WESTERGEEST – De reconstructie van Westergeest is afgerond. De gemeente Kollumerland c.a. heeft ruim een half miljoen euro uitgetrokken voor de werkzaamheden.
Onder andere de wegen in het dorp en de riolering zijn tijdens de werkzaamheden aangepakt. ‘Het college is blij dat door een betere inrichting van de openbare ruimte en het verbeteren van de verkeersveiligheid een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Westergeest is geleverd,’ aldus wethouder Jelle Boerema.
De werkzaamheden werden gestart in oktober 2013. Het asfalt verkeerde in slechte staat, ook de voetpaden en de parkeerstroken waren aan een opknapbeurt toe. De bestaande asfaltverharding is de afgelopen maanden vervangen door nieuw asfalt en klinkerbestrating. Langs de Eelke Meinertswei is het voetpad doorgetrokken tot aan het MFC De Tredder. Verder zijn er verkeersremmende maatregelen getroffen. Tijdens de werkzaamheden is tegelijkertijd de riolering in het dorp aangepakt.