Fusie scholen Noordhorn niet geheel vlekkeloos

0
215

Bijzonder afscheid voor groep 8 ’t Kompas

ZUIDHORN/NOORDHORN – De achtstegroepers van CBS ’t Kompas in Noordhorn namen afgelopen week afscheid van hun oude vertrouwde basisschool. De slechts zeven achtstegroepers hadden speciaal voor de gelegenheid een afscheidsavond waarbij ouders, buren, vrienden, bekenden en natuurlijk de juffen en meesters uitgenodigd werden. Er werd door de klasgenootjes sketches opgevoerd, er werd gezongen en er werd teruggekeken op de acht jaar dat de klasgenoten samen naar school gingen. Het afscheid was niet alleen voor de achtstegroepers een bijzondere avond, maar voor het hele dorp Noordhorn. Dit jaar is besloten dat beide basisscholen in het dorp, ’t Kompas en De Molshoop, vanaf volgend schooljaar samen zullen gaan in het gebouw van ’t Kompas. Deze fusie was uitgebreid onderwerp van de gesprek tijdens de raadsvergadering één dag eerder.
De fusie van de scholen had namelijk beter en vooral ook sneller gekund. Dat zei Pieter Meulenhoff maandagavond namens de medezeggenschapsraad van OBS de Molshoop uit Noordhorn tegen de gemeenteraad. De raadsleden hoorden het aan, maar leken zich vooral zorgen te maken over het sluiten van weer een openbare school in de gemeente.
Volgens de beide medezeggenschapsraden is het fusierapport onvolledig, is de onderbouwing matig en heeft het afwijkingen over wat de beide onderwijsteams met elkaar hebben afgesproken. “Het is de besturen niet gelukt om serieus in te gaan op onze adviezen, want het liefst had ik gezien dat er een degelijk fusierapport was gekomen,” zegt Meulenhoff. Toch is hij blij dat de schoolbesturen de toezegging hebben gedaan om hun advies aan het rapport toe te voegen.
Wat Meulenhoff ook teleurstelde was de trage gang van zaken. Hoewel het hele dorp achter de fusie staat, duurde het traject enkele maanden en kon het pas onlangs worden afgerond. “Het had allemaal wat sneller gekund. Het stoppen van Henk Oosting bij Westerwijs en de fusie in Aduard hebben er mogelijk voor gezorgd dat het rapport nu pas af is,” zei hij. “Nu is het allemaal vijf voor twaalf geregeld, terwijl dit een fusie uit het boekje had kunnen zijn.”
De raadsleden leken hier niet zo’n probleem mee te hebben. Wel werd door D66, PvdA en VVD benadrukt dat nu weer een openbare school sluit. “De langzame ondergang van het openbaar onderwijs is ingezet,” zei Jan Gutman (D66). “Dit is zeer onwenselijk. D66 zou graag de vinger aan de pols willen houden om goed openbaar onderwijs te kunnen garanderen. Straks sluit misschien ook de Jan Biermaschool in Oldehove en blijft alleen OBS de Triangel in Grijpskerk nog over.” Het raadslid vergat hierbij dat in Zuidhorn ook nog OBS de Borgh is gevestigd. Deze gaat straks op in een brede school.
Ook andere partijen waren het hiermee eens. Volgens René Westerhoff-Dijkinga (VVD) lijkt het alsof Westerwijs een uitverkoop richting Penta Primair houdt. André Hatzman (PvdA) zei de school ook persoonlijk te gaan missen omdat hij er ooit stage liep en er een scriptie over schreef. “We hopen dat het college een passende bestemming voor het gebouw vindt,” zei hij.
Onderwijswethouder Henk Bakker (GL) bood namens het college zijn excuses aan voor ‘de langzame manier waarop het ging’. Wel bestreed hij de woorden dat het openbaar onderwijs langzaam verdwijnt. “Het lijkt alsof er minder openbaar onderwijs is, maar dat is niet zo. Het is misschien binnen de gemeentegrenzen zo, maar we kunnen niet om de werkelijkheid heen dat deze organisaties op een andere schaal werken dan wij.”