Geen ruimte voor windmolens en schaliegas in Achtkarspelen

0
132

BUITENPOST – Hoewel er plannen zijn voor windmolens en er landelijk ook gesproken wordt over het boren naar schaliegas, maakt het college van Achtkarspelen zich nog geen grote zorgen. Uit antwoorden die zij afgelopen week gaf op vragen van de FNP en GBA blijkt dat zij strak vasthoudt aan het onlangs aangenomen bestemmingsplan. Daarin staat dat er in de gemeente geen ruimte is voor windmolens of boortorens voor schaliegas.
De plannen voor een klein windmolenpark nabij Gerkesklooster hakten er bij de bevolking enkele weken geleden hard in. Ze zijn tegen de turbines op grote hoogte en vrezen naast ontsiering van het landschap veel geluidsoverlast. Dat een deel van de bevolking tegen is, liet zij onlangs krachtig horen op een informatiebijeenkomst.
Deze week komt daar indirect de steun van het college bij. “In het bestemmingsplan voor het Buitengebied, dat op 6 maart door de raad is vastgesteld wordt de bouw van nieuwe windmolens in het buitengebied niet mogelijk gemaakt. Dit is in lijn met de provinciale verordening Romte,” werd als antwoord gegeven op vragen van Frans Hoekstra (GBA). Vergelijkbare antwoorden geeft het college op vragen van Sjoerd Groenhof (FNP), die zich afvraagt hoe het zit met het mogelijk boren naar schaliegas.
De grote vraag is nu hoe het Rijk en de provincie met de plannen omgaan. Verantwoordelijk wethouder Marten van der Veen (FNP) denkt dat de minister en provincie van goeden huize moeten komen om toch nog één of beide plannen door te zetten. “We hebben dit eerder gezien bij de opslag van CO2, waar we ons als gemeente ook flink hebben tegen verzet. Maxime Verhagen zei toen dat het niet doorging, omdat er geen draagvlak was. Nu geldt voor ons hetzelfde voor het schaliegas en de windmolens.”
Volgens Van der Veen hebben beide overheden tijd genoeg gehad om te reageren op het bestemmingsplan, dat in februari na twaalf jaar vastgesteld werd. Een reactie uit Leeuwarden of Den Haag kwam er echter niet. “Het is ook logisch dat er toen van de provincie geen opmerking kwam, want de locatie was niet meer in beeld.”
Wanneer de plannen toch doorgezet worden moet de gemeenteraad gevraagd worden om het bestemmingsplan te wijzigen. Van der Veen verwacht dat daarvoor weinig steun is. Het Rijk zou nog wel met een zogenaamd inpassingsplan kunnen komen. De gemeente wordt dan opgelegd om windmolens en boringen naar schaliegas toe te staan. Het is een zwaar middel. “Als de landelijke overheid zover gaat denk ik dat het hun flink zal tegenvallen, want er is geen draagvlak maar wel verzet. Dit kun je niet over de hoofden van de mensen heen er door drukken. De tijden dat men vanuit Den Haag alles kon doen zijn geweest. De bevolking accepteert dat niet meer,” aldus Van der Veen.
Wat de wethouder kwalijk vindt is dat in de plannen vermeld wordt dat er draagvlak is vanuit de bevolking, het dorp en de gemeentelijke politiek. Van der Veen zegt dat dit niet zo is en heeft de werkgroep daar op aangesproken. “Je hoort en je leest wel eens wat in de krant, maar de plannen waren bij ons niet bekend. Pas op 23 juni zijn ze bij ons geweest. Als gemeente hebben we nooit onze steun gegeven.”
Inwoners van Gerkesklooster/Stroobos kunnen zich binnenkort in een referendum uitspreken over de plannen. Tijdens een zogenaamde ‘Objectieve draagvlak meting’ kunnen zij aangeven voor of tegen de plannen te zijn óf er neutraal in te staan. Wanneer de meting gehouden wordt is nog niet bekend. Plaatselijk Belang kiest voor een datum eind augustus of begin september omdat nu de meeste mensen op vakantie zijn.