Plaats: De Spitkeet Harkema

0
151
Ongenode gast - stookhut 2

Datum: 2 juli
Tijd: 15.00 uur

Zoals gebruikelijk wanneer er iets te gebeuren staat in De Spitkeet in Harkema is het druk in het Skieppehok, de ontvangstruimte van De Spitkeet, wanneer ik woensdagmiddag naar binnen loop voor de opening van de Stookhut. Anders dan anders is Renneke Wiersma, beheerder van het openluchtmuseum, uitgedost in traditionele kledij. Samen met Jan de Vries, vrijwilliger bij De Spitkeet, heet zij alle bezoekers en vrijwilligers welkom. Jan de Vries, die in plaats van de voorzitter, die wegens familieomstandigheden niet kon komen, het woord voert, spreekt zijn bewondering uit voor het harde werken van de vrijwilligers. ‘Zo even tussen de bouw van de mallemolen door, is hier gewoon ‘even’ een stookhut gebouwd,’ vertelt hij. De mallemolen is een gebouw waar al meer dan een jaar aan gewerkt wordt bij De Spitkeet. Met leerlingen van de Friese Poort, vrijwilligers en plaatselijke bouwbedrijven wordt er hard gewerkt aan de nieuwe bezienswaardigheid van het museum. Het gebouw, waarin vroeger maar liefst vier gezinnen in een kleine ruimte bij elkaar woonden, moet laten zien hoe de allerarmsten vroeger woonden in de omgeving. Het gebouw heeft voor het museum prioriteit, maar gedurende de bouw werd het plan om een stookhut te gaan bouwen opgevat en dat werd door vrijwilligers direct aangepakt. ‘Bij veel oude boerderijen in Friesland zijn er nog stookhutten te vinden, kleine gebouwtjes op het boerenerf, vlak naast de boerderij. Zo’n stookhut had verschillende functies. Zo bakten de boerinnen er hun brood, werden er aardappels gekookt voor de varkens en werden er boontjes gedroogd. Bovendien was het er nogal knus, en dat wisten de ‘feinten en famen’ natuurlijk ook! Voor dat laatste gaat de stookhut hier niet gebruikt worden,’ lacht de Vries. De stookhut, die bij de ingang van het museumterrein staat, gaat wel gebruikt worden voor praktische doeleinden. Niet zozeer voor het bakken van brood, maar wel voor de bakker om daar de bestellingen van De Spitkeet in achter te laten. Er komt een brievenbus, waardoor het voor de vrijwilligers makkelijker is om de post op te halen. Daarnaast kan het gebouwtje, wegens de openslaande ramen, ook gebruikt worden als kassa op dagen dat het erg druk is in het museum. Nadat De Vries zijn uitleg over het gebouw heeft gegeven trekken alle vrijwilligers en belangstellenden naar buiten om het gebouwtje officieel te openen. Wanneer alle belangstellenden buiten zijn, komt op een grote bakkersfiets bakker Van der Bijl aanfietsen. Hij is degene die de sleutel van het gebouw bij zich heeft. Hij overhandigt de sleutel aan Renneke, die het gebouwtje onder luid applaus van de omstanders opent. De één na de ander steekt even zijn of haar hoofd om het hoekje van de stookhut. Ondanks dat het maar een klein gebouwtje is waar eigenlijk verder niet veel in te zien valt, zijn de vrijwilligers blij met het gebouw. Het biedt mogelijkheden die er eerder niet waren. De bakker te fiets laat ondertussen blijken niet met lege handen te zijn gekomen. Hij deelt aan de belangstellenden broodjes en koeken uit, die er bij de meeste mensen goed ingaan. Een groot aantal mensen maakt nog even een praatje met elkaar en een ander groepje trekt weer het museum in om verder te gaan met hun werkzaamheden. Het is typerend voor de vrijwilligers van De Spitkeet, die zich met hart en ziel en een hoop gezelligheid inzetten voor het museum.

Ongenode gast - stookhut 3 Ongenode gast - stookhut1