Geen monumentenstatus voor herstelde molen

0
164
Burum - windlust

‘We gaan niet bij de pakken neer zitten!’

BURUM – Terwijl de voorbereidingen voor de feestelijke opening van molen Windlust in Burum in volle gang zijn, kreeg de Stichting Erfgoed Kollumerland c.a. afgelopen week een vervelend bericht. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten de molen af te voeren van de lijst van rijksmonumenten.
De Rijksdienst van Cultureel Erfgoed liet dit vrijdag weten aan het college van de gemeente Kollumerland c.a. Bij zowel het college als de stichting kwam dit bericht onverwacht en is men zwaar teleurgesteld. ‘Het college heeft een eigen rapport opgesteld, waarin alle argumenten op een rij waren gezet. Burgemeester Bearn Bilker heeft tweemaal een persoonlijk onderhoud met de minister aangevraagd. Zowel het rapport als de aanvraag voor het gesprek is niet door de minister op gereageerd,’ aldus een woordvoerder van de gemeente.
De Raad van Cultuur heeft aan het ministerie een advies uitgebracht waarin zij aangaven dat de molen wel degelijk de status van rijksmonument moet behouden. De redenen daarvoor zijn de bijzonderheid in zijn soort, omgevingsfactoren en draagvlak in het dorp. ‘Het is voor het college onbegrijpelijk dat de minister dit besluit heeft genomen.
Het college van B&W gaat eerst de beweegredenen van de minister bestuderen en zal dan nader bepalen of er sprake kan zijn van nadere stappen, zoals een beroepsprocedure,’ aldus de woordvoerder. Ook bij de Stichting Erfgoed Kollumerland c.a. is de teleurstelling groot. ‘Ook wij wachten eerst af wat de argumentatie van minister Bussemaker is, voordat wij in actie kunnen komen. Wel krijgen we al van diverse kanten steunbetuigingen om in actie te komen, ook vanuit de politiek. Dat de minister gewacht heeft met haar beslissing tot de start van de vakantieperiode is een complicerende factor, maar we gaan beslist niet bij de pakken neer zitten!’