MiniKul – week 29 ‘14

0
109

Even eerlijk zijn, ik vertel het niet verder. Maar kijkt ook ú niet altijd ‘stiekem’ even naar de horoscoop in deze krant? Is niks mis mee, ik doe het ook. Sterker: onderzoek heeft uitgewezen dat bijna negentig procent van de mensen dit doet. Uit nieuwsgierigheid want nee hoor, het is allemaal flauwekul. Maar toch. Er is een tijd geleden door een psycholoog een tekstje samengesteld uit horoscopen van alle twaalf waarbij aan veertig studenten werd gevraagd in hoeverre zij zichzelf hierin herkenden. Wat ze echter niet wisten was, dat de tekst voor elk sterrenbeeld dezelfde was. Toch zeiden ze op een paar na allemaal dat ze zich zelf er in terugzagen. Conclusie? – en daarvoor hoef je geen wetenschapper te zijn: Zolang een horoscoop algemene trekken beschrijft, komt hij altijd uit.
Tóch kan de maand waarin je geboren bent wel degelijk enig verschil uitmaken. Maar dat is een praktische aangelegenheid. Zo werd wetenschappelijk vast gesteld dat in Amerika baby’s die in augustus worden geboren een anderhalf keer grotere kans hebben later een professionele honkballer te worden dan baby’s die in juli het levenslicht zien. Dat líjkt een astrologische conclusie, maar de oorzaak is een stuk alledaagser: Bij honkbal, Amerika’s populairste sport, ligt de grensdatum om aan jeugdcompetities mee te doen namelijk op 31 juli. Dat leidt er dus toe dat in augustus geboren baby’s een jaar langer hebben kunnen trainen dan juli-borelingen. In ons land, waar de grensdatum voor het lidmaatschap van een voetbalclub meestal op 31 december ligt, zou het gevolg kunnen zijn dat spelers uit januari een grotere kans maken om later van hun sport hun beroep te maken. Misschien ook iets voor een proefondervindelijk onderzoek?
Ook op scholen zie je die termijnafbakening tussen vroege en late leerlingen. En omdat vroege leerlingen zich vaak jonger gedragen dan late leerlingen moeten ze vaker een schooljaar overdoen, is wetenschappelijk geconstateerd.  Nog even terug naar de diverse sterrenbeelden. Tot 22 juli leven we in het teken van de Kreeft. Die zijn, aldus astrologen, onder meer gevoelig, liefdevol en zorgzaam. Zelf ben ik een Stier en die zijn, even diep ademhalen, degelijk en betrouwbaar, gezellig en levensgenieter maar ook gemakzuchtig, koppig en traag. Alleen die laatste drie eigenschappen kloppen bij mij, zegt mijn vrouw. Maar zij is niet objectief, vindt 
Henk Hendriks