Dit jaar betalen alle ondernemers mee aan Sinterklaas feest

0
123

‘Ondernemersfonds kom Zuidhorn’ opgericht

ZUIDHORN – Het jaar 2014 begon onrustig voor het bestuur van de Zakenkring in Zuidhorn. Het Reclame Belasting Plan (RBP) waar al twee jaar aan gewerkt werd, kwam niet door de gemeenteraad heen. Althans, niet zoals de Zakenkring dat wilde. Voor het bestuur was dat reden om in februari op te stappen. Gek genoeg is dat plan, nu vijf maanden later, wel goedgekeurd. Wat is er gebeurd?
Afgelopen week is dan eindelijk de stichting ‘Ondernemersfonds kom Zuidhorn’ opgericht. Met ook nog een voorzitter – Jaap Reiding – uit het midden van de Zakenkring, hebben ze nu eigenlijk meer gekregen dan waar eerst op in werd gezet. Borger: “Toch hadden we graag een onafhankelijke voorzitter vanuit de gemeente gehad, zodat ze konden zien wat er allemaal met het geld gebeurde.”
Het Reclame Belasting Plan was een idee van de Zakenkring. De leden liepen er tegenaan dat veel kleine ondernemers wel mee betaalden aan evenementen als een Sinterklaasfeest en de straatspeeldag, maar grotere winkelketens juist niet. Voormalig voorzitter Abbe Borger legt uit: “Enkele grote winkelbedrijven zijn geen lid van de Zakenkring. Het komt er dus op neer dat vooral de kleine ondernemers de Sinterklaas intocht betaalden. Daarom hebben we het Reclame Belasting Plan bedacht. Op die manier dragen alle ondernemers wat bij aan de festiviteiten.”
Gedurende drie jaar werd er aan het plan gewerkt. Ook de burgemeester zag het plan wel zitten. “Wij dachten, dan zit het wel goed. Maar de gemeenteraad stemde er niet mee in”, aldus Borger. GroenLinks, CDA en de PvdA wijzigden het RBP. De partijen vonden dat de verantwoordelijkheid teveel bij de Zakenkring zou komen te liggen. Er zou namelijk een stichting worden opgericht, met in het bestuur drie leden van de Zakenkring en twee ‘andere’ ondernemers. De gemeente zou dan voor een onafhankelijke voorzitter zorgen. De Zakenkring echter, wilde wél het grootste aandeel in die stichting hebben. Borger: “Ook al gaan de andere ondernemers nu meebetalen, in praktijk verandert er niks. De Zakenkring blijft de meeste activiteiten organiseren, maar ook anderen kunnen zich beroepen op de stichting.” Is het niet logisch dat de anderen dan juist ook wat meer te zeggen krijgen? Volgens Borger is dat niet nodig. “We houden de kosten zo laag mogelijk, het moet alleen kostendekkend zijn. En als Zakenkring moeten we wel een groter aandeel hebben. Anders hebben we als organisatie geen bestaansrecht meer. We willen een sterke gesprekspartner blijven. En als er geen Zakenkring is, hoe houden we het dorp dan levendig?” Een ander heikel punt die de raad wel in het plan wilde opnemen, maar de Zakenkring niet, was de verdeelsleutel. Kleinere onderneming zouden minder meebetalen, grotere meer. Het zou een verdeelsleutel worden naar vierkante meters. “Daar zitten te veel haken en ogen aan”, meent Borger. “Dan krijg je weer de discussie wat wel en niet tot het winkeloppervlak hoort. Als je een advertentie zet in de krant, moet toch ook iedereen dezelfde prijs betalen? Ongeacht of het een klein of groot bedrijf is. En zo hoog is het bedrag niet, dat ligt op vierhonderd euro. En het is ook nog eens aftrekbaar van de belasting.”
In februari besloot het voltallige Zakenkring bestuur op te stappen. Ze kwamen er met de raad niet uit. “We zijn drie jaar met dat plan bezig geweest. Wij stonden erachter, onze leden stonden erachter. Wij moeten doen wat onze leden willen en dat lukte dus niet. Als je doorgaat, verlies je je geloofwaardigheid.” Verrassend genoeg is het nu, een aantal maanden na het opstappen van het bestuur, alsnog gelukt om overeenstemming te bereiken met de raad. Borger: “We hebben een aantal goede gesprekken met elkaar gehad. Wij dachten dat alles al in kannen en kruiken was na de gesprekken met de burgemeester. We zijn aan de gemeenteraad voorbij gegaan. Ik zeg eerlijk dat wij als Zakenkring ook niet precies wisten hoe zoiets precies werkte binnen de gemeente. Maar eigenlijk is het zonde, want we willen precies hetzelfde: Zuidhorn leefbaar houden. Veel raadsleden waren er ook van geschrokken. Beide partijen hebben er wat van geleerd. We hebben afgesproken elkaar vaker op te zoeken, zodat de lijnen wat korter zijn. We moeten niet tegen elkaar werken, maar met elkaar.” Nu, een aantal maanden later, is ook het bestuur van de Zakenkring zelf is weer rond. John Bergman is de nieuwe voorzitter, Borger keert niet meer terug als voorzitter. “Jammer is het wel, maar als je opstapt, moet je ook weg blijven. Dit is mijn tweede keer al. Als ik nu weer terug kom, dan denken ze, komt die Abbe weer aan. Die stapt elke keer op als hij het ergens niet mee eens is. Op die manier verlies je je geloofwaardigheid.”Margaret van de Cappelle is wel terug gekeerd in het bestuur. Op de afgelopen Straatspeeldag was maar te zien hoeveel de club voor elkaar krijgt. Een groots kinderfeest werd op touw gezet. Maanden aan voorbereiding gingen er aan vooraf en ook op de dag zelf was Van De Cappelle de hele dag druk in de weer. Het bestuurslid is blij met het huidige bestuur. “Voor het eerst hebben we meer vrouwen dan mannen. Goed hè? Vorige keer was ik de enige vrouw.” Omdat John Bergman nog niet helemaal in de running is na zijn ziekte, helpen enkele voormalige bestuursleden nog mee waar nodig. “Dit jaar komt er ontzettend veel op ons af. We hebben de opening van de nieuwe pleinen waar we een groots feest voor organiseren en natuurlijk de invoering van het RBP. Het is echt een overgangsjaar. Sommige zaken moeten van het RBP worden betaald, zoals het Sinterklaasfeest, terwijl andere zaken door de Zakenkring worden bekostigd, zoals de Vaderdagacties. Het is dus even een gepuzzel. En ja, het is best druk. Maar alle activiteiten gaan gewoon door. Als de Zakenkring niets doet, dan gebeurt er ook niets.”