Eerste waarnemingen na proef met bovengronds uitgereden mest

0
645
Surhuisterveen - grashoogte

SURHUISTERVEEN – Vier weken geleden werd er door de Noardlike Fryske Wâlden een demonstratie bovengronds mest uitrijden bij wijze van proef georganiseerd bij Surhuisterveen. Uit de eerste metingen blijkt dat het uitsproeien van mest groener gras oplevert dan het injecteren ervan. Verder is waarneembaar dat bij het ouderwets uitrijden met giertank en ketsplaats de minste mest wordt teruggevonden op de bodem. Er is weinig verschil in grashoogte bij de diverse methodes waargenomen. Dat zijn de eerste conclusies die getrokken kunnen worden uit een praktijkproef op het land van maatschap Bloemhoff-Bergsma aan de Blauwhuisterweg bij Surhuisterveen. Op initiatief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) zijn er vier verschillende bemestingssystemen ingezet die ieder stroken weiland hebben bewerkt: een mestinjecteur, een duospray-machine, een triplespray-machine en een conventionele giertank. Uit de eerste metingen van de grashoogte blijkt dat er weinig verschil is tussen de vier proefvelden. Wel is de grasgroei op de strook van de mestinjecteur later op gang gekomen. De lengte van het gras wordt over een aantal dagen opnieuw gemeten. Als de melkveehouder het perceel binnenkort maait, wordt de opbrengst van de proefstroken gewogen. Dan kan er een conclusie worden getrokken of er verschil is in grasopbrengst tussen de bemestingmethodes. Met de praktijkproef willen de NFW en NMV aantonen dat er goede alternatieven zijn voor mestinjectie. Veel boeren zijn namelijk ervan overtuigd dat het injecteren niet goed is voor de bodem en het bodemleven.