Input bewoners gevraagd voor woonvisie Westerkwartier

0
1561

STREEK – De vier gemeente in het Westerkwartier werken aan een woonvisie waarbij ook de woningcorporaties betrokken zijn. Ter voorbereiding op de woonvisie is door KAW een woningmarktonderzoek uitgevoerd en heeft op 30 juni 2014 een woondebat plaatsgevonden, waarbij professionele partijen en dorpsbelangenverenigingen aan het woord kwamen.
Ook bewoners van het Westerkwartier kunnen meedenken met de woonvisie door te reageren op deze vragen: Hoe zorgen we ervoor dat uw dorp ook in de toekomst aantrekkelijk is om te wonen? Welk soort woningen zijn in uw dorp onvoldoende aanwezig? Hoe zorgen we ervoor dat wonen betaalbaar blijft? Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en prettig kunnen wonen? Wat doet u als dorp zelf, en waarmee kunnen gemeente, corporaties of andere helpen?  Het is mogelijk tot 12 september te reageren via Facebookpagina ‘Woonvisie Westerkwartier’ (www.facebook.com/woonvisiewesterkwartier), e-mailen naar f.apperloo@kaw.nl of per post versturen naar KAW, Postbus 1527 te 9701 BM Groningen onder vermelding van ‘Woonvisie Westerkwartier’. Op de Facebookpagina staan de eerste resultaten uit het woningmarktonderzoek en een verslag van het woondebat. Op de pagina is eveneens ruimte voor vragen en discussie. De uitkomsten van het woningmarktonderzoek, het woondebat en de input van bewoners worden gebruikt om keuzes voor te stellen in de woonvisie. Belangrijke thema’s zijn aantrekkelijk wonen in het Westerkwartier, wonen en zorg, leefbaarheid en betaalbaarheid van wonen. Eind 2014 besluiten de vier gemeenteraden over die voorstellen.