Jedaja Koor naarstig op zoek naar tenoren

0
254
grootegast koor jedaja

GROOTEGAST – Naarstig zijn ze op zoek naar nieuwe leden, het Jedaja Koor uit Grootegast. Momenteel heeft het koor een bezetting van zo’n twintig leden, maar daar mogen eigenlijk nog wel eens stuk of tien mensen bij. ‘Vooral tenoren zijn we naar op zoek’, vertelt Eke Bos. ‘Momenteel hebben we maar twee tenoren, en dat is echt te weinig. Maar ook andere stemmen zijn van harte welkom.’
Het Jedaja Koor werd vijftien jaar geleden opgericht. In april van dit jaar vierde het koor een bescheiden jubileumfeestje tijdens een kerkdienst, maar daar blijft het bij qua feestelijkheden. ‘Eigenlijk hadden we vijf jaar geleden ook al een jubileum willen vieren,’ vertelt mevrouw Bos. ‘Maar dat bleef er toen bij. We zijn de afgelopen jaren nogal eens gewisseld van dirigent, wegens ziekte of andere redenen. Daardoor kwam het er vijf jaar geleden niet van om ons jubileum te vieren. Inmiddels hebben we sinds anderhalf jaar een fijne dirigent, Onno Zuidema uit Oldehove. Met hem zijn we heel blij. Hij is een blijvertje,’ lacht mevrouw Bos.
Een koor valt of staat met een goede dirigent, en dat is ook het geval bij het Jedaja Koor. ‘Bij iedere nieuwe dirigent is het net alsof je alles opnieuw moet leren. Daardoor zijn we nu ook zo blij met deze dirigent. Hij is er inmiddels alweer een tijdje en van hem hebben we al een heleboel geleerd. Bovendien is er de klik, die zo nodig is tussen koor en dirigent. Bij wijze van spreke kunnen we honderd keer een bepaald stukje over moeten doen, en hij blijft voor het koor staan met een lach op zijn gezicht. Dat is fijn, maar ook heel erg belangrijk. Hij brengt ons echt naar een hoger niveau.’
De muziek die het Jedaja Koor, waarvan de leden toevalligerwijs bijna allemaal lid zijn van de PKN, is met name christelijke muziek, maar ook licht klassiek. ‘We zingen niet alleen maar christelijke liederen, ook wagen we ons wel eens aan klassiekere stukken zoals van Bach bijvoorbeeld. We streven binnen het koor er wel naar om het zo goed en mooi mogelijk te zingen, maar de lat ligt bij ons niet heel hoog. Zo hebben we wel eens een stukje uit de Mattheüs Passion gezongen, maar de volle vier uur, daar wagen we ons niet aan,’ lacht mevrouw Bos.
Optreden doet het koor een paar keer per jaar. Het koor gaat dan naar verzorgingshuizen in de regio, of treedt op in kerken in de buurt. ‘Ongeveer vier keer per jaar treden we op,’ vertelt mevrouw Bos. ‘Het hoeft van ons ook niet iedere maand. Een aantal leden van ons zijn al een beetje op leeftijd, ons oudste lid is inmiddels zelfs al tachtig! Dan is het leuk om eens een keer op te treden, maar vaker dan wat we nu doen hoeft ook niet.’
Nieuwe leden voor het koor hoeven niet per sé uit Grootegast te komen. De leden die het koor momenteel heeft komen uit Grootegast, maar ook uit Visvliet en Marum. ‘Het is een gezellige club mensen bij elkaar. Het is een sociale club. Als er eens iemand ziek is, dan kan diegene een telefoontje verwachten van een ander lid. Ook hebben we in de vijftien jaar dat we bestaan een aantal keer meegemaakt dat we een lid verloren doordat deze kwam te overlijden. Dat hakt er dan flink in, en dan zoeken we elkaar ook op. De eerste paar repetities daarna voelt het ook echt als een lege plek in het koor,’ aldus Eke Bos.
Het Jedaja Koor repeteert iedere maandag in de Schaapskooi, het bijgebouw van de Goede Herder Kerk in Grootegast. De repetities beginnen om 19.45 uur, en duren tot ongeveer 22.00 uur. Aanmelden om een keer langs te komen om mee te zingen is niet noodzakelijk, maar mag wel via Eke Bos: 0594-612101.