Jubilerend SNS Fonds Grijpskerk deelt 69.000 euro uit

0
177
Grijpskerk-anbistichting johanna

‘Dit bedrag gaat heel goed van pas komen!’

GRIJPSKERK – Het Anbi SNS Fonds Grijpskerk bestaat dit jaar vijftien jaar en dat vierde de stichting afgelopen donderdag. De stichting had alle 46 verenigingen uitgenodigd die in de afgelopen vijftien jaar een beroep hadden gedaan op de stichting en ook een donatie hadden ontvangen uit het fonds.
De verenigingen wisten dat hun een verrassing stond te wachten, maar wat voor verrassing was voor hun onbekend. Secretaris Huub Leenders trapte de avond af met een toespraak waarin hij toelichtte hoe de stichting ooit was ontstaan: vanuit de fusie van de Bondsspaarbank Noord en West Groningen en de SNS Bank in 1999. Het geld dat vrijkwam door die fusie werd in een fonds gestopt, waar de stichting beleggingen mee ging doen met een laag risicoprofiel, wat niet zonder resultaat was. Verenigingen uit de voormalige gemeente Grijpskerk konden een beroep doen op het fonds. In vijftien jaar tijd werden 46 verenigingen op die manier geholpen met een donatie. In die tijd gaf de stichting een totaalbedrag van ruim een half miljoen euro uit. Voorzitter Johan Terpstra mocht op zijn beurt de verenigingen verrassen met opnieuw een donatie. De dorpsbelangen en plaatselijke belangen van Grijpskerk, Pieterzijl, Lauwerzijl, Niezijl, Visvliet, Kommerzijl en Munnekezijl werden toebedeeld met elk €2000,-. Ook €2000,- ging er naar de dorpshuizen van Lauwerzijl, Pieterzijl, Kommerzijl, Niezijl, Visvliet en Munnekezijl. De sportverenigingen VV Grijpskerk, Fierljepvereniging Grijpskerk, Zwembad de Griffioen, IJsvereniging De Vriendschap Grijpskerk, Tennisvereniging West End Grijpskerk en Sportvereniging De Lauwers uit Pieterzijl/Warfstermolen kregen een donatie van €2000,-. De basisscholen OBS De Triangel en CBS De Borgstee uit Grijpskerk, CBS De Rietstek in Kommerzijl en CBS ’t Oegh Munnekezijl werden ook verrast met eenzelfde bedrag, evenals CMV Excelsior, Muziekvereniging Ons Ideaal Grijpskerk, Muziekvereniging Tida Kira Munnekezijl en Procussion Westerkwartier uit Grootegast. €1000,- was er voor Koninginnedag Anders, Grijpskerk Gezellig, Gymnastiekvereniging Grijpskerk de jeu de boulers uit Grijpskerk en de kindervakantiespelweken uit Kommerzijl, Visvliet, Grijpskerk, Pieterzijl, Niezijl, Lauwerzijl en Munnekezijl. Als laatste werden Hengelsportvereniging de Goede Vangst, Christelijke zangvereniging Vocation, Jeugdsoos Malibu, Kluften en Waarden, Stichting Vrienden van De Wierde, Culturele Raad Visvliet, Rond de Riet Kommerzijl en de Soos voor ouderen in Grijpskerk nog €500,- toebedeeld.
Nadat de voorzitter deze bedragen, een totaal van €69.000,-, bekendmaakte, ging er in de zaal een luid applaus op en begonnen de aanwezige verenigingen spontaan het ‘Lang zullen ze leven’ te zingen. Marian Dijkstra, die namens de fanfare Excelsior de avond bijwoonde, is maar wat blij met de donatie van €2000,-. ‘Onze vereniging moet eigenlijk bijna weer een aantal nieuwe instrumenten aanschaffen. Voor dit geld kunnen we weer een nieuwe bugel kopen!’
Marian, die net als haar moeder ook vrijwilliger is bij de Stichting Spelweek Niezijl, is ook maar wat blij met de €1000,- voor de kindervakantie spelweek. ‘Volgend jaar bestaat de spelweek veertig jaar. Dit geld gaat zeker van pas komen!’ Voorzitter Remco Wolf van de Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk is eveneens maar wat blij met de donatie. ‘Ik spreek mijn dank uit namens alle verenigingen die hier vandaag aanwezig zijn. Het is uniek dat we hier met zoveel vrijwilligers zijn, en eveneens uniek dat jullie meer geld hebben dan waar jullie mee begonnen zijn als fonds. Je zou bijna overwegen je eigen geld bij jullie te stallen,’ grapt Wolf. ‘Jullie zijn vandaag hier de Sinterklaas. Enorm bedankt hiervoor!’