“We zagen het faillissement al een tijdje aankomen”

0
182
Marja van der Plaat

Groot deel personeel Amarins behoudt baan na overname

BUITENPOST – Vrijwel alle locaties van Amarins Kindercentra worden op 24 september overgenomen door Kinderopvang Achtkarspelen. De organisatie maakt een doorstart, nadat een kleine maand geleden Amarins failliet ging. Volgens directrice Marja van der Plaat een prachtige oplossing voor de vele kinderen in de regio. Toch heeft de overname wel wat voeten in de aarde. Zo wordt er hard aan gewerkt om zoveel mogelijk banen te behouden.

Amarins Kindercentra vroeg half augustus haar faillissement aan. Nadat de organisatie in financiële problemen was gekomen besloot het niet langer lijdzaam af te wachten, maar zelf de stekker eruit te trekken. Achter de schermen wist Kinderopvang Achtkarspelen al dat het faillissement eraan zat te komen. “Sinds januari hebben we nauw contact met de organisatie. Zij wilden graag wij de doorstart gingen doen,” vertelt Van der Plaat. “Wij zitten in dezelfde regio en hebben ook dezelfde visie. Uiteindelijk besloot de curator voor ons plan te kiezen, waarbij we ook de kleine locaties overeind kunnen houden.”
De kans dat kleine vestigingen zouden sluiten, was volgens Van der Plaat aanwezig. “Vooraf hadden we er rekening mee gehouden dat er een grote organisatie zou kunnen komen om de krenten uit de pap te vissen, maar toen ze ook echt kwamen waren we wel verbaasd. We hadden organisaties uit de buurt wel verwacht, maar geen landelijke.” Volgens de directrice komt dit omdat er op het gebied van gastouderbureaus veel concurrentie is. “Peuterspeelzalen en kinderopvang zijn in deze tijd moeilijk om rendabel te houden, maar er zijn wel veel kleine gastouderbureaus die schaalvergroting willen.”

Hoewel in heel Nederland kinderopvang en de peuterspeelzalen het moeilijk hebben, maakt Van der Plaat zich geen zorgen over haar organisatie. “We zijn een gezond bedrijf en hebben veel grind achter de kiezen. We gaan ervoor knokken om door de krimp heen te komen zonder mensen te hoeven ontslaan,” zegt ze. “Onze medewerkers zijn heel flexibel. Als een aantal kinderen niet komen gaan ze eerder naar huis en schrijven ze minder uren. We zijn mede daardoor nu een gezond bedrijf, maar we moeten wel naar de toekomst kijken. Die krimp in de kinderopvang zal nog wel even doorgaan en daar willen we op voorbereid zijn. Door de locaties samen te voegen kunnen we nu op de overhead heel veel bezuinigen. Je hebt maar één kantoor en directeur nodig.”

Voor de medewerkers zijn het spannende weken. “Wij hebben 50 medewerkers, Amarins had er 80. Een stuk of tien zijn al vrijwillig vertrokken en een deel nemen we niet over omdat zij op de niet overgenomen locaties in Kollumerzwaag, Damwâld en Burum blijven werken. Met de curator hebben we afgesproken dat we minimaal 45 personen overnemen, maar dat kunnen er wel eens 50 worden.” Van de groepsleidsters blijft vrijwel iedereen, op kantoor is dat anders. “Als je twee kantoren gaat samenvoegen heb je gewoon te veel mensen. We kunnen niet iedereen aannemen en kijken daarom wat het beste past.”

Hoewel het faillissement van Amarins voor velen als een verrassing kwam, is de overnamepartner misschien nog wel opvallender. Ruim een jaar geleden stonden beide organisaties lijnrecht tegenover elkaar. Sinds begin dit jaar bleek dit niet meer zo te zijn. “Wij hadden forse kritiek op het management van de organisatie, maar die is nu weg. Een jaar geleden is er een interim-directeur gekomen. We hebben toen tegen elkaar gezegd dat we eens moesten praten,” vertelt Van der Plaat. “Met de vorige directeur kon ik niet samenwerken. Er waren grote problemen, waardoor we recht tegenover elkaar stonden. Met de nieuwe directeur zijn we in januari in gesprek geraakt en dat klikte meteen heel goed. We hebben toen direct gepraat over samenwerking, maar helaas is het niet zover gekomen omdat het slechter bleek te gaan dan de interim-directeur dacht. Wel heeft zij bemiddeld tussen het bestuur en mij. We zijn echt bij elkaar gebracht.”

Waardoor Amarins failliet ging, kan Van der Plaat achteraf niet vaststellen. “Ik kan niet in hun hoofd kijken om te zien wat er gebeurd is. Wel is het zo dat zij heel lang doorgegaan zijn met de kleinere locaties, ook is de directeur meer dan een jaar ziek geweest,” zegt ze. “De interim-directeur is gaan kijken hoe het in elkaar zat en die heeft geconstateerd dat er eigenlijk hele grote verliezen werden geleden. Kleine locaties zijn toen gesloten en mensen die teveel waren hebben ze gevraagd om vrijwillig te vertrekken. Ook is het management heel erg gesnoeid, maar waarschijnlijk was het toen al te laat.”