Gemeenteraad herdenkt Ypie Spoelstra

0
118

BUITENPOST – De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft donderdag Ypie Spoelstra herdacht. De voormalige fractievoorzitter van de ChristenUnie kwam deze zomer om het leven na een verkeersongeval nabij Buitenpost. Lovende woorden werden over haar gesproken. Onder meer door burgemeester Gerben Gerbrandy (FNP). “Ypie zette zich in tegen het misbruik van alcohol en drugs, ook zette ze zich in voor een goed Centrum voor Jeugd & Gezin,” herinnerde hij zich. “De bijbel was haar richtlijn in het leven en dan vooral de zin ‘heb je naaste lief’. We zullen haar betrokkenheid, inzet en inbreng heel erg missen.” Woorden van steun waren er ook voor haar partner en hun kinderen. Namens de gemeenteraad sprak Sjoerd Groenhof als nestor. Hij zei dat de gemeenteraad niet op dit verlies toegerekend was en dat hij ook niet wilde dat dit zo was. Maaike Dotinga, raadslid namens de FNP, sprak op persoonlijke titel enkele woorden. Samen met Spoelstra had zij een vriendschapsband opgebouwd. “Ik zie ons nog onwennig staan voor ons eerste raadsbezoek,” vertelde ze. “Ze was wars van politieke spelletjes, maar kon ook fel van leer trekken.” Een anekdote zorgde ervoor dat tijdens de herdenking ook nog gelachen werd. “We speelden samen het spelletje Wordfeud en ik mailde haar dat ik geen klinkers meer had. Ze mailde terug: de FNP heeft ook geen klinkers en daar red je je ook mee.” Namens de ChristenUnie voerde Klaas Antuma als laatste het woord. In zijn speech bedankte hij voor de steun die de partij de afgelopen weken gekregen had en sloot hij af met de woorden waarmee Spoelstra voor het zomerreces ook haar betoog had besloten: “Bid voor de stad, want haar bloei is ook jullie bloei.”