Geen steun voor alternatieve begroting; OZB omhoog

0
223

Coalitie beledigd door plannen oppositie

GROOTEGAST – De alternatieve begroting van VVD, GroenLinks en VZ2000 in Grootegast heeft het afgelopen week niet gehaald. Raadsleden van CDA, CU en PvdA stemden tegen het plan nadat burgemeester Kor Dijkstra (CDA) de inhoud ervan had afgeraden. Beledigd waren ze over het feit dat ze het stuk pas om half vijf onder ogen hadden gekregen én dat de fractievoorzitters eerder al gebrainstormd hadden over mogelijke bezuinigen. Door het aannemen van de begroting komt wel bijna vier ton beschikbaar voor het MFA en zwembad in Grootegast.
Vooraf waren de coalitiepartijen juist blij met een gezamenlijke brainstromsessie die de fractievoorzitters voor de zomer hadden gehouden op initiatief van het CDA. Tijdens de avond hadden de raadsleden samen 49 punten gevonden waarop mogelijk bezuinigd kon worden. “Grotendeels zijn deze opties door het ambtelijk huis onderzocht en als dat niet kon omdat het om politieke keuzes zou gaan, is dat aangegeven,” zei Kees Apoll (CU).
De reden dat de tegenbegroting werd ingediend was volgens Gert van Werven (VVD) dat de oppositie niet wil dat de OZB nog verder verhoogd wordt. Hij verzamelde een aantal posten en wist zo op papier een sluitende begroting te krijgen. Burgervader Dijkstra zei daarop dat slechts één van de negentien genoemde bezuinigingen kon worden uitgevoerd. De overige bedragen zouden volgens hem voor geoormerkte uitgaven zijn en zouden niet ingezet kunnen worden om de begroting sluitend te krijgen. “U hebt het niet uitgesproken, maar met deze plannen helpt een MFA in Grootegast om zeep.”
Voor de coalitie was dit genoeg reden om los te gaan. “Het is werkelijk belachelijk dat we het om half 5 pas kregen,” spuwde Myra Eeken (PvdA) vuur. Kees Apoll (CU) was niet milder. “Het is een rad voor de ogen van de inwoners draaien,” zei hij. Hielke Westra (CDA) vond het ingediende stuk ‘ontzettend laat om het op zijn waarde te beoordelen’. De kadernota werd daarop met een meerderheid van stemmen van PvdA, CU en CDA aangenomen.
Door het vaststellen hiervan komt 307.000 euro beschikbaar voor het nieuwe MFA van Grootegast. Dit bedrag komt boven op de eerder toegezegde 230.000 euro. Ook krijgt het zwembad van Grootegast een bedrag van bijna negentigduizend euro. Keerzijde is dat woningbezetters de komende drie jaar jaarlijks te maken krijgen met een OZB-verhoging van 10%. Voor bedrijven geldt een verhoging van 5%.