Subsidies voor aanplanten iepenbomen

0
114

DE MARNE – Particulieren in de Groninger waddengemeenten kunnen met subsidie iepenbomen aanplanten. De regeling is van toepassingin de gemeenten De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl en de voormalige gemeente Reiderwolde.
De resistente iepen zijn beschikbaar om beplantingen op karakteristieke locaties als boerenerven, historische terreinen of dorpen te versterken of aan te leggen. De regeling loopt tot 2016. Aan de plantlocaties en instandhouding van de bomen zijn voorwaarden verbonden. De Iepenwachten van Groningen en Friesland en Landschapsbeheer Groningen hebben daarom het project “Herplant van iepen in de Waddenregio” opgezet. Hierin worden, met financiering van het Waddenfonds, in totaal zevenduizend iepenbomen aangeplant. Aan de aanplant van de bomen zijn voor de eigenaar kosten verbonden. Deze bedragen minimaal € 28,00 en maximaal € 35,00 euro per boom. De bomen worden geleverd en aangeplant door Landschapsbeheer Groningen. De eigenaar is verplicht de boom minimaal 10 jaar in stand te houden. Geïnteresseerden erf- of terreineigenaren kunnen contact opnemen hun gemeente of met Ivon Benus van Landschapsbeheer Groningen (i.benus@landschapsbeheergroningen.nl of 050 368 97 89 of ).