Tijd van omrijden voorbij in Twijzel

0
137
Twijzel - opening weg Johanna.jpg

TWIJZEL – Voor de zomervakantie werd er in Twijzel gestart met de werkzaamheden aan de N355. Afgelopen vrijdag werd gevierd dat de weg weer open is voor het verkeer. Met name de inwoners van Twijzel zijn erg blij dat deze weg weer open is, maar ook verkeer uit omliggende dorpen zijn er blij mee dat zij weer via Twijzel hun bestemming kunnen bereiken.

Het tijdstip voor de opening was wellicht ietwat ongelukkig gekozen. Precies in de spits moest de weg eventjes afgezet worden voor de opening van de weg, wat tijdelijke files tot gevolg had en bij sommige mensen tot zware irritaties leidde. Afgezien daarvan was de opening zeer feestelijk. Mensen die langs de route wonen hadden vooraf een ticket gekregen waarmee zij in een treintje naar de feestlocatie gebracht konden worden.
Veel bewoners van Twijzel, en met name kinderen, maakten hier dankbaar gebruik van.
Om 16.00 uur openden wethouder Max de Haan en gedeputeerde Sietske Poepjes de weg. Met een dans door een stel ‘bouwvakkers’ en confetti werd gevierd dat de weg weer open was voor verkeer. Na afloop van de opening konden buurtbewoners genieten van een hapje en een drankje.
De afgelopen maanden is er door de provincie Fryslân en de gemeente Achtkarspelen nauw samengewerkt om de dorpskom van Twijzel flink op te knappen. De N355 is een belangrijke route voor doorgaand verkeer van onder meer Buitenpost richting Leeuwarden. De weg loopt dwars door de dorpskern van Twijzel heen en dat zorgde voorheen voor veel overlast en onveilige situaties. De provincie en de gemeente pakten samen de herinrichting aan. De parallelweg, de fietspaden en bermen in de bebouwde kom werden aangepakt bij de werkzaamheden. Als gevolg van de werkzaamheden is er nu minder geluidsoverlast. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “De werynrjochting en oanpaste snelheid fan 30 km/oere yn de doarpkearn soargje foar minder oerlêst en in feiligere ferkearssituaasje. Oanpaste strjitferljochting en mear grien yn de bebouwde kom fersterkje aanst it fan oarsprong doarpske karakter fan Twizel.”

De komende periode worden de puntjes nog op de i gezet. De bestrating van de parallelwegen langs de N355 wordt nog afgerond. In het centrumgebied, op een aantal kruisingen en bij de Petruskerk is bewust gekozen voor straatstenen in een roodbruine kleur, om aan te geven dat weggebruikers hier alert moeten zijn en hun snelheid aan moeten passen. In oktober en november worden op verschillende plekken langs de weg eiken geplant die het dorpse karakter van Twijzel verder moeten versterken.

Wethouder Max de Haan vestigde tijdens de opening nog de aandacht op diezelfde Petruskerk. Ook deze was sinds vorige week weer open voor publiek sinds deze aan een flinke restauratie onderhevig was geweest. De kerk was een halfjaar dicht geweest om de kerk geschikt te maken voor modern gebruik. Zo is er een toilet geplaatst en een kitchenette. Bij deze restauratie werd een bijzonder traliewerk gevonden dat dateert uit 1610 of 1632. Vanwege het bijzondere karakter van de vondst is besloten dit traliewerk in het zicht te laten. ‘Het heeft misschien helemaal niets te maken met de weg die we nu openen, maar nu u hier toch allemaal bent, raad ik u ook zeker aan om even een kijkje te nemen in de Petruskerk. Deze ziet er prachtig uit en is zeker de moeite waard om bekeken te worden’, aldus De Haan.

Bij de werkzaamheden in Twijzel werden buurtbewoners met regelmaat geïnformeerd over de gang van zaken via een speciale pagina op Facebook. Hier konden buurtbewoners ook terecht met vragen en klachten over de werkzaamheden.