Kerken Drogeham willen ‘gestolen oud papiergeld’ terug

0
2159
Max de Haan 2014

Wethouder verbaasd over felle woorden kerken

DROGEHAM/BUITENPOST – De drie kerken in Drogeham willen weer zelf het oud papier van hun leden gaan inzamelen. Wanneer de gemeente hun daar geen toestemming voor wil geven, willen ze haar aanklagen. Dat zegt Auke Spoelstra die de drie kerken vertegenwoordigd. Hij vindt dat de gemeente ‘eigenlijk een aantal jaren het geld van de kerken heeft gestolen’.
“Decennialang hebben scholen, kerken en muziekverenigingen het geld opgehaald,” vertelt Spoelstra. “De gemeente gaf zelfs een garantieprijs. Als de prijs van een kilo onder de tien cent ging vulden zij het aan.” Nee, volgens Spoelstra lag het niet aan de inzet van de vrijwilligers dat het oud papier vanaf 2009 alleen nog werd opgehaald door Omrin. Hij vermoedt dat een zakelijk belang van de gemeente de doorslag geeft.
Dat de kerken recht hebben op het oud papier ligt volgens Spoelstra al vastgelegd in een tweetal moties, die de gemeenteraad heeft aangenomen. “Het lijkt er nu op dat het college weer een motie niet wil uitvoeren. Ze zeggen alleen dat ze het wel zouden willen, maar dat het omwille van de contracten niet kan. Ik snap niet waarom ze dat nu zeggen en niet al drie jaar eerder. In de omliggende gemeenten kunnen verenigingen ook zelf het papier inzamelen, dus waarom zou het bij ons niet kunnen? De raad heeft tweemaal aangegeven dat het moet. Het wordt tijd dat nu met de vuist op tafel geslagen wordt.”
Wat Spoelstra het meest stoort is dat de gemeente volgens hem niet in staat is om met goede argumenten te komen. “Er is nog niks voorbij gekomen waarvan wij zeggen: daar heb je gelijk aan. Als het zo doorgaat duurt het misschien nog wel tien jaar.” Spoelstra wijst erop dat mensen wel hun eigen papier bij een andere aanbieder kunnen brengen. “Je kunt ervoor kiezen om het voor een half jaar op te sparen en dan weg te brengen. Je krijgt er dan misschien een rijksdaalder voor. Zolang het een gesloten verhaal is, mag je ook het papier van je buren meenemen.”
De vraag die blijft staan is of een kerkgenootschap onder zo’n ‘gesloten verhaal’ valt. Spoelstra wil dat graag voorleggen aan de rechter. “We hebben de gemeente een aanschrijven gedaan met de opzet een dwangsom uit te lokken. Het drietal kerken wil door de voordeur blijven communiceren met de gemeente en dit is dan de enige manier. Ik wil geen oorlog voeren, dit is het uitlokken van een soort proefproces.”
Diezelfde gemeente wijst erop dat zij vier jaar geleden een contract heeft afgesloten met Omrin om de jaarlijkse afvalstoffenheffing voor alle huishoudens met vijftien euro naar beneden te brengen. Wanneer Drogeham zelf ‘haar papier’ zou ophalen, betekent dit dat de heffing voor alle huishoudens omhoog moet. Spoelstra ziet deze rekensom ook, maar zegt daarbij dat hij zich niet voor kan stellen dat het om 15 euro gaat.
Begin volgende maand wil Spoelstra zich weer melden bij de gemeenteraad. “Tijdens de informatiecarrousel van 9 oktober willen we opnieuw op dit onderwerp inspreken. Ik neem aan dat de raadsleden dan vragen om behandeling van de zaak.” Dat één van deze raadsleden zijn zoon Jouke is, doet er volgens Spoelstra niet toe. “Voor mij is dit mijn dagelijkse werk. Ik ga mijn zoon hiermee niet belasten, want dan kunnen we beiden niet meer functioneren.”
Wethouder stemde voor motie
Spoelstra wil de raadsleden erop wijzen dat wethouder Max de Haan (GBA) in maart – toen nog raadslid – voor een motie stemde om een onderzoek naar de mogelijkheden in Drogeham te doen. “Hij zei toen nog dat dit het meest negatieve voorstel was dat hij onder ogen had gehad.” De Haan erkent dit nu. “Ik heb dat toen gezegd op basis van wat ik toen wist. Nu ik als wethouder aan de andere kant van de tafel zit weet ik dat het door diverse contracten anders zit. Ik heb daarvoor mijn nederige excuses aangeboden aan toenmalig wethouder Klaas Antuma (CU). Ik wil van alle kanten wel helpen, maar zoals de kerken het willen kan het niet.” Zo wil De Haan wel meehelpen aan het realiseren van een brenglocatie bij de kerken, mits dit oud papier naar Omrin gaat.
Waar De Haan zich op zijn beurt aan stoort is de opstelling van Spoelstra en de kerken. “Ik vind dat ze voor mensen van de kerk niet de juiste bewoording gebruiken. Hij weet dondersgoed dat elk huishouden vijftien euro voordeel heeft gekregen. Ik vind het ook heel kort door de bocht dat ze zeggen dat het jeugdwerk in Drogeham in gevaar komt als er geen geld meer naar de kerken gaat. Dat zou betekenen dat al het kerkelijk jeugdwerk in Achtkarspelen niet meer uitgevoerd zou kunnen worden.” De Haan hoopt dat binnenkort een punt achter de zaak gezet kan worden, omdat de discussie volgens hem al veel te lang speelt.