Samen kunnen we veel

0
139
Bert Swart 2011

“In zeven jaar tijd heeft het centrum van Zuidhorn een ware metamorfose ondergaan. De herinrichting van het Komplan is een project, dat in nauwe samenwerking met aan- en omwonenden, aannemers, (horeca)ondernemers, winkeliers en Zakenkring tot een prachtig resultaat heeft geleid. Uit de vele en intensieve contacten en overleggen blijkt, dat door samen op te trekken heel veel kan en de mooiste resultaten worden behaald. We krijgen veel positieve reacties op de herinrichting van het centrum van Zuidhorn, de inrichting van de openbare ruimte en  de ruime parkeergelegenheden rondom en onder het centrum. We zijn trots op de vernieuwde kom van Zuidhorn en dat vieren we 4 oktober uitbundig.
Het is heel mooi om te zien, dat de plannen die jaren geleden zijn gemaakt en vastgesteld nu ten uitvoer zijn gebracht. Dat we zien wat het effect is, van wat toen is bedacht. Daarnaast zijn we ook binnen het totale budget gebleven mede dankzij subsidies van onder meer de Regio Groningen Assen.
Brede waardering
Een woord van dank voor de aan- en omwonenden, de winkeliers en ondernemers, die de afgelopen zeven jaar de nodige hinder hebben ondervonden van de werkzaamheden. Ik kan me voorstellen dat zij de werkzaamheden op gezette tijden als lastig en hinderlijk hebben ervaren. Ik heb dan ook waardering voor het begrip en geduld, dat zij hebben getoond. In gesprek blijven met elkaar en samen optrekken met alle betrokkenen zijn belangrijke succesfactoren bij een groot(s) bouwproject. Dat is ook weer gebleken bij de herinrichting van de kom van Zuidhorn.
Uitstraling
Het nieuwe centrum met de drie pleinen heeft een moderne uitstraling gekregen, is een lust voor het oog en is goed voor de ontwikkeling van Zuidhorn en omgeving.”

Bert Swart, burgemeester
gemeente Zuidhorn