Veel belangstelling voor Burendagontbijt

0
203
Augustinusga - burendagontbijt

AUGUSTINUSGA – Ruim honderd belangstellenden bezochten het jaarlijkse Burendagontbijt van de gemeente Achtkarspelen. Dit jaar vond het ontbijt plaats in café Stynsgea in Augustinusga. Burgemeester Gerbrandy opende het ontbijt. In zijn openingswoord benadrukte hij het belang van een betrokken gemeenschap. De organisatie achter het initiatief ‘Sportdorp Stynsgea’ verzorgde een presentatie. Zij ontvingen onlangs een subsidie van €70.000,-. De initiatiefnemers vertelden tijdens het ontbijt hoe dit geld besteed gaat worden. De gemeente Achtkarspelen organiseert sinds 2008 het ontbijt, ieder jaar in een andere plaats. Tijdens het ontbijt krijgen bewoners de gelegenheid vragen te stellen aan burgemeester, gemeenteraadsleden en wethouders.