MiniKul – week 41 ‘14

0
159

Drie maanden geleden concludeerde een professor die bij de Wereldgezondheidsorganisatie DE specialist op het gebied van alcoholgebruik was, dat je voor je gezondheid vooral méér alcohol en dan speciaal rode wijn, moet drinken. Ik schreef er een minikulletje over want eerlijk gezegd paste die constatering perfect in mijn eigen straatje. Vooral omdat mijn cardioloog en mijn vrouw – de volgorde is niet geheel willekeurig – me een jaar of vijf geleden met klem adviseerden, per dag niet meer dan twee glazen rode wijn te consumeren. Tot nu toe houd ik me daar keurig aan, hoewel ik af en toe best een slokje extra zou willen nemen. De professorale conclusie dat méér best zou mogen, zelfs béter zou zijn, paste me dus wel. Maar ergens wrikte het ook, want niet elke wetenschappelijke conclusie houdt stand. En misschien was ook bij de inmiddels gepensioneerde professor de wens de vader van de gedachte, als u begrijpt wat ik bedoel.
Dat blijkt nu. Want recent kwamen er weer heel andere alcoholadviezen los die het tegengestelde beweren. Britse en Amerikaanse onderzoekers presenteerden namelijk een rapport waarin staat, dat er sterke aanwijzingen zijn dat zelfs het drinken van heel kleine hoeveelheden alcohol niet voordelig, maar juist nadelig is voor hart en bloedvaten. Eén glas wijn of andere alcoholische drank per week (!) vergroot de kans op hart- en vaatziekten al meetbaar, was het resultaat van diverse onderzoeken onder meer dan een kwart miljoen mensen. Conclusie: ‘Het ziet er naar uit dat zelfs de gezondheid van lichte drinkers er bij gebaat is als ze nog minder gaan drinken.’
Dat rode wijn, ook met mate gedronken, goed voor hart en bloedvaten is, lijkt volgens het nieuwste voortschrijdende inzicht dus een fabeltje te zijn. ‘Het is een heel onprettige boodschap,’zegt een van de wetenschappers aan de Vrije Universiteit van Amsterdam ietwat verontschuldigend, ‘maar in de discussies wordt vaak vergeten dat alle alcohol de bloeddruk verhoogt en de kans vergroot op verschillende kankers, zoals lever-, mond-, keel- en slokdarm- en zelfs borstkanker. Er is geen veilige ondergrens.’
Maar er is ook weer een ‘mild’ tegenbericht. Want TNO-alcohol-expert Henk Hendriks – geen familie! – kwam onlangs met de mededeling dat een klein beetje alcohol, mits niet in pieken geconsumeerd, geen kwaad kan en in een gezonde levensstijl past. En nu maar weer wachten op het volgende wetenschappelijke rapport.
Henk Hendriks