‘We zijn er voor alle vragen van mantelzorgers’

0
254
Leek Schutse Gerard Kosse

De Dag van de Mantelzorg

LEEK/GROOTEGAST – Zorgen voor je dierbare. Een nobele taak. Maar zeker ook een zware, nu steeds meer taken op de schouders van mantelzorgers komen te rusten. Een rechtstreeks gevolg van de veranderingen binnen het sociale domein. Deze toename van zorgtaken roept ook de nodige vragen op bij mantelzorgers. Het zorgloket in De Schutse in Leek en in de voormalige bieb van Grootegast zijn er om deze vragen te beantwoorden. Mantelzorgconsulente van beide gemeenten Tineke Turksema, coördineert de vragen en probeert passende oplossingen te vinden. Op 10 november komen veel van die vragen aan de orde op de nationale ‘Dag van de Mantelzorg’.

“Het thema is ‘verhalen vertellen’”, vertelt coördinator mantelzorg Gerard Kosse van Dienstencentrum De Schutse. “Dat zijn verhalen van vijf mantelzorgers die gaan over problemen waar zij zoal tegenaan lopen. Hoe het is om te zorgen voor iemand die dementerend is bijvoorbeeld. Of iemand die een handicap heeft. Omdat deze groep -die nog wel thuis woont- straks minder zorg krijgt, kan dat problemen opleveren bij mantelzorgers. Zij krijgen er extra taken bij. Soms ontstaat bij hen het gevoel ‘het niet meer aan te kunnen’”, weet Kosse. “Voor al die praktische vragen zijn onze loketten in Leek en in Grootegast er. Vaak is er meer mogelijk dan mensen denken, en soms is een luisterend oor al genoeg. De drempel is laag: iedereen die iets wil weten over woon- en welzijnzorg kan binnenstappen. We beschikken over verschillende vrijwillige thuishulpvoorzieningen. Welke dat zijn? De bezoekdienst dementie, hier kunnen mantelzorgers een maatje aanvragen voor degene die ze verzorgen. Puur om hen te ontlasten. Daarnaast hebben we onze vervoersdienst ‘De Hulpkring’. Dat is een groep van 40 vrijwilligers die helpt mensen te vervoeren van en naar het ziekenhuis. Deze dienst is alleen voor inwoners van de gemeente Leek. In Grootegast regelt Humanitas dit. Ook hebben we in De Schutse de ‘Dementheek’, een soort bieb met alle informatie rond dementie. Denk aan films, boeken en spelmateriaal voor dementerenden. Al deze spullen lenen we uit. Verder organiseren we iedere tweede dinsdagavond van de maand het Alzheimercafé in De Schutse voor inwoners van Leek, Marum en Grootegast. En dan is er nog de Vrijwillige Palliatieve Terminale Ondersteuning, de VPTO. Hier worden vrijwilligers ingezet voor mensen die thuis willen sterven. Tot slot is er voor Leek de Klus- en Tuinonderhoudsdienst. Hierbij is het niet zo dat we maar klakkeloos tuinhulp toewijzen hoor! We bekijken dit gekanteld: wat is het inkomen, welk netwerk is er en wat kunnen mensen eventueel zelf kunnen doen?” Eén ding is in ieder geval zeker: iemand die zorg nodigt heeft, krijgt dat minder gemakkelijk dan voorheen. Kosse benadrukt dat het niet enkel ouderen betreft, maar ook geldt voor ouders met een autistisch of gehandicapt kind. En welke consequenties dat precies voor mantelzorgers heeft, weet hij niet. “De echte effecten zijn nog niet zichtbaar.” De Dag van de Mantelzorg op 10 november wordt in Leek gehouden in het Tolberterheem vanaf 14:00 uur en in Grootegast in het Hoogeheem vanaf 10:00 uur. Voor alle vragen rondom mantelzorg is De Schutse van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 16:30 uur en vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur te bereiken op: 0594- 512334.