Puur Natuur week 46 – 2014

0
90

Wat beleef je met een dag werken in de natuur? Op de 1e november was de landelijke Natuurwerkdag. Overal in het land waren vrijwilligers bezig om werkzaamheden in de natuur te verrichten. Onder de paraplu van Landschapsbeheer werd er gewerkt bij de schaapskooi van Opende, de Kuzemerkooi in Oldekerk en het Blôde Fuottenpaad in Opende. IVN en Staatsbosbeheer hadden de handen weer eens ineen geslagen om goed werk te doen. Het ging deze keer om de venige graslanden bij het Blôde Fuottenpaad. Er wordt een lus in de wandeling bijgemaakt, zodat je een klein rondje kunt lopen. In de week voorafgaand aan de Natuurwerkdag waren de verlande petgaten met veel moeite gemaaid door Staatsbosbeheer. Er had zich ook een groep scouts uit Buitenpost aangemeld, jongelui van tien tot vijftien jaar. Dat was erg gezellig. Verder waren er zo’n vijftiental volwassenen. Het begon met een kopje koffie of thee, fris voor de jeugd en een openingswoordje van boswachter Nico Boele. Daarna moest het gebeuren. Samen werd er hard gewerkt en de jongelui begonnen er langzamerhand echt bruin van het veen uit te zien. Met laarzen duurde dat wat langer, maar toch kon niemand het echt droog houden. Spelen en werken was het devies. Samen met het mooie weer was het een vrolijke bedoening en het plezier straalde er vanaf. Vermoedelijk zullen deze kinderen dit nooit vergeten. Tegen de middag gingen we naar de werkschuur van Staatsbosbeheer en konden we genieten van de lunch. Intussen was gedeputeerde dhr. Staghouwer verschenen en samen met mw. de Milliano van Landschapsbeheer hadden ze goede woorden voor de harde werkers. Na de lunch gingen we met z’n allen weer terug naar het veld. Na een half uur werden de kinderen opgehaald door hun ouders. Deze verbaasden zich over het prachtige gebied en natuurlijk over hun kinderen. Nadat de kinderen waren vertrokken, gingen de volwassenen nog even door. De gemaaide velden werden uiteindelijk schoon geharkt. Verrassend voor mij was dat er plotseling een watersnip opvloog. Verwondering alom. Nadat we samen alles hadden opgeruimd en de materialen weer bij de werkschuur waren, was er nog een hapje en een drankje. De catering werd door IVN verzorgd. In deze column leest u vaak het woordje samen. Dat is ook mijn beleving van deze dag. Samen bereik je veel. Het hoeft weinig of niets te kosten en het levert heel veel op. Werken in de natuur is vrij zijn, je hoofd leeg maken. Is er een betere therapie? Volgend jaar natuurlijk weer! 
Herman Woltjer, IVN Grootegast e.o.