‘We laten de cliënt in hun eigen kracht staan’

0
420
Zuidhorn Janny Donker

Janny Donker, Wmo-consulente gemeente Zuidhorn

ZUIDHORN – Als Wmo-consulente voor de gemeente Zuidhorn bezoekt ze geregeld inwoners met vragen over zorg. Gewoon bij de mensen thuis. Daar voert Janny Donker ‘het gesprek’, zoals ze dat noemt. Wat dat betreft verandert er voor Donker niet zo veel, want een huisbezoek is al geruime tijd de werkwijze binnen de gemeente. Voor de hulpbehoevenden zélf, gaat er echter wel het nodige veranderen. Behalve dat er flink gesnoeid gaat worden in het zorgbudget, moeteen deel van de cliënten die ondersteuning vanuit de AWBZ krijgt zich ook per 1 januari wenden tot de gemeente.
Aan Donker de taak om mensen te informeren, met hen mee te denken en te bekijken hoe er ondersteund kan worden. “En weet je wat zo mooi is? Mensen vinden het vaak juist heel prettig dat wij met ze meedenken”, vertelt Donker. “Dat is ook wat we graag willen: de cliënt in hun eigen kracht laten staan. Zo blijven ze zelf de regie houden over hun eigen leven. Natuurlijk gaat er veel veranderen in bijvoorbeeld de huishoudelijke ondersteuning Nu is de huishoudelijke hulp opgedeeld in twee niveaus: zorgniveau één en zorgniveau twee. Het eerste niveau vervalt straks helemaal.  Al is dat natuurlijk geen echte zorg te noemen, maar zo werd het wel gezien. Dat laten we straks over aan de particuliere markt. Tussen de 12,50 en 14,50 euro per uur kunnen mensen zelf hulp in de huishouding inhuren. Zorg op het tweede niveau, de ‘zwaardere zorg’ voor mensen die de regie niet kunnen voeren en thuiswonend zijn, blijft zeker tot eind 2015 zoals het is. Over dit zorgniveau dient de politiek nog een besluit te nemen. De mensen bij wie de huishoudelijke hulp vervalt, zijn daar per brief over geïnformeerd. Deze mensen worden gebeld voor een afspraak. Tijdens dit huisbezoek wordt samen met de cliënt gekeken naar mogelijke andere oplossingen. De Wmo is nu nog opgedeeld in een aantal verschillende ‘resultaatsgebieden’ zoals we dat noemen. Dat zijn: Het kunnen voeren van een huishouden, Het zich verplaatsen in en bij de woning, Het zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel, Mogelijkheden om contact te hebben met medeburgers, Wonen in een geschikt huis en Beschikken over goederen die voorzien in de primaire levensbehoefte. Per onderdeel bekijken we waar behoefte aan is en hoe we dat zouden kunnen invullen. Is er familie die kan ondersteunen bijvoorbeeld? Kan de Algemene Hulpdienst Zuidhorn iets betekenen? Of zijn er voorliggende voorzieningen? Dan moet je denken aan een maaltijdservice als Tafeltje Dekje of een boodschappenservice bijvoorbeeld. En misschien is het mogelijk dat de cliënt zelf iemand kan inhuren om iets voor hem te doen. Mocht blijken dat dat allemaal niet lukt, dan kan de cliënt terugvallen op gemeentelijke middelen. Het is een hele uitdaging om op andere manieren naar oplossingen te zoeken. Maar als het dan lukt en we samen tot een oplossing komen waar de cliënt tevreden mee is, geeft mij dat een voldaan gevoel, besluit Donker.