Wethouders Fred Stol en Henk Bakker enthousiast

0
83

Wethouders Stol van het CDA, die de portefeuille maatschappelijk vastgoed en plattelandsontwikkeling beheert, en Bakker van Groen Links, die over openbare ruimte en duurzaamheid gaat, omarmen het plan. Ze zijn het helemaal met elkaar eens en zijn bereid het burgerinitiatief te steunen. “Een buurtmoestuin is een initiatief midden tussen de mensen en gaat over omzien naar elkaar en sociale verbinding. Bovendien gaat het terug naar de basis. Al met al bijna een metafoor voor ons bestuursakkoord”,  grinnikt wethouder Fred Stol die het ook als een verplichting ziet burgerinitiatieven serieus te nemen. “Dat hebben we bij onze verkiezingen beloofd. Dit plan ziet er goed uit en in Niezijl en Den Horn zijn burgerinitiatieven uitgelopen op een groot succes. Wij willen de mensen het vertrouwen geven er mee aan de slag te gaan.”
De bijdrage van de gemeente zal hem vooral zitten in het beschikbaar stellen van grond, maar ze zal de uitvoering nadrukkelijk overlaten aan de organiserende mensen. “Anders schiet het ook zijn doel voorbij. We zijn best bereid om eventueel een kleine bijdrage te leveren om de opstart te ondersteunen, hetzij in financiële, hetzij in vaste vorm, maar de regie blijft bij de mensen. Wij houden slechts op afstand een oogje in het zeil.” Ook wethouder Bakker krijgt een glimlach van het initiatief. “We hebben al gekeken in een dergelijke tuin in Groningen en her en der informatie ingewonnen. Ik kan niet anders stellen dat het daar een succes is en dat we dat hier graag een kans willen geven. Het komt de duurzaamheid en zelfredzaamheid ten goede en versterkt de onderlinge band. Thema’s waar Groen Links zich helemaal in kan vinden.”