MiniKul – week 48 ‘14

0
142

Dames, let op! Het ‘nieuwe type man’ is opgestaan. Die ‘nieuwe man’ kijkt niet meteen naar de borsten en billen van een vrouw, maar alleen naar haar ogen. De man die wél eerst een borsten- en billenblik uitzendt, is nog van het ‘oude’ en belegen type. En ook geen intellectueel. Want die doen dat niet. Dat is in mijn lekenogen vertaald de conclusie van een door de Universiteit van Utrecht in opdracht van De Volkskrant uitgevoerd onderzoek onder ruim 3500 mannen, allen hoog opgeleid. En, zo staat er bij: In Nederland geboren. Nogmaals: de ‘nieuwe man’ kijkt bij een eerste kennismaking niet meteen – en ook niet stiekem – naar de fysieke uitstulpsels, maar richt de blik onverveerd op des dames ogen. Die zeggen veel meer over hun (vooral innerlijke?) aantrekkelijkheid en over hun intelligentie. 
De wetenschappelijk onderzoekleidster (Stralende, intelligente ogen? Schonkige billen? Platte borsten? Op slippers?) is hoogleraar aan de Utrechtse Universiteit en gespecialiseerd in – jawel, die wetenschappelijke tak bestáát! – de psychologie van het uiterlijk. Niet mis. Ze kent, zegt ze tegen haar opdrachtgever De Volkskrant, geen onderzoek waarin dit zo expliciet als waarde naar voren wordt geschoven. Pas op de tweede plaats hoeft volgens de uitkomst van haar enquête een vrouw lief te zijn. Zelfstandigheid en humor scoren ook goed. Sexy lingerie niet.
Er wordt de onderzoekster in De Volkskrant ook gevraagd of de geënquêteerden in hun beantwoording van de per computer gestelde vragen wel eerlijk geweest zijn.  Of dat ze het, als immers geregistreerde intellectuelen, aan hun status verbonden ‘meest wenselijke antwoord’ hebben gegeven. Maar dat wordt door de psycholoog van het uiterlijk ontkend. ‘Een online vragenlijst is in de sociale wetenschappen een veelgebruikt en beproefd meetinstrument,’zegt ze vastberaden.
Conclusies: Mannen vallen voor een ‘naturel’ en ‘stralend’ uiterlijk. Cosmetica vinden ze onnodig en cosmetische ingrepen als borstvergrotingen maken vrouwen onaantrekkelijker, vindt 63 procent. Voor (die?) mannen schijnt het optutten niet te hoeven, ‘dat schijnt een tragisch heteroseksueel misverstand te zijn.’
Klopt dit wat mij betreft allemaal? Ik heb bij mezelf een privé-enquête gehouden maar trek als ouderwetse pantoffelheld daaruit geen conclusies. Want mijn slimme vrouw leest dit stukje ook. (Ze heeft mooie en goede ogen.)
Henk Hendriks