Ouders zien samenwerkingsschool wel zitten

0
282
Augustinusga - kansen voor samenwerkingsschool

AUGUSTINUSGA – Openbare basisschool Maskelyn en christelijke basisschool De Saad in Augustinusga zien kansen voor een samenwerkingsschool in het dorp. Woensdagavond 10 december ondertekenden de algemeen directeuren van Noventa, Harrie Steenstra, en Roobol, Trees Galama, de gezamenlijke intentieverklaring namens de schoolbesturen.
Wethouder Max de Haan toonde zich zeer ingenomen met de ontwikkeling. ‘Dit is goed foar it ûnderwiis, goed foar jim bern en berns-bern en goed foar it doarp”. Voor het samengaan van de twee basisscholen in Augustinusga is veel draagvlak onder de ouders, het personeel en de schoolbesturen. In oktober en november dit jaar is een draagvlakonderzoek geweest onder alle betrokkenen. Een overtuigende meerderheid wil een onderzoek starten naar het creëren van een nieuwe samenwerkingsschool in Augustinusga.