Pieter Loonstra krijgt bloemetje voor inzet

0
158
Surhuizum - pieter loonstra in het zonnetje

SURHUIZUM – Afgelopen week werd de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang in Surhuizum gehouden. Tijdens deze ledenvergadering werd Pieter Loonstra in het zonnetje gezet. Hij is één van de initiatiefnemers van de Slach om ‘e Toer. Wegens ziekte kon hij niet zelf de bloemen en glazen vaas met inscriptie in ontvangst nemen, daarom werden deze later in de week door voorzitter Veenstra aan Loonstra overhandigd. Aan het eind van de vergadering waren er nog bloemen voor aftredende bestuursleden Tseard Veenstra, Gerrie Posthumus en Sipke Bouma. Voorzitter Veenstra legt na zeven jaar de bestuurshamer neer, en Posthumus en Bouma leggen na vijf jaar hun bestuurstaken neer. Als dank en waardering overhandigden de overige bestuursleden een glazen bokaal en een bloemetje. Djoeke Postma-de Jong maakte de foto van de overhandiging van de bloemen aan Pieter Loonstra.