Aduarders uitgenodigd voor voortzetting Dorpsvisie

0
113

ADUARD – Aduard is al een tijdje bezig met het ontwikkelen van een Dorpsvisie. Dit gaat erg voorspoedig, op alle vlakken wordt er door alle leeftijden meegedacht over de toekomst van het dorp. Een werkgroep bestaande uit Aduarders hebben de afgelopen tijd gesprekken begeleid met dorpsgenoten. Daar kwamen goede ideeën uit voort. De informatie uit alle gesprekken is nu gebundeld tot een verslag met ideeën en mogelijke actiepunten. De werkgroep zal nu opnieuw met dorpsgenoten in gesprek gaan om te bepalen welke van de benoemde punten het belangrijkst zijn zodat duidelijk wordt waar het dorp als eerste mee aan de slag kan gaan. Alle Aduarders worden uitgenodigd om op donderdag 16 april om 20.00 uur in MFC De Meeden bijeen te komen om hier verder over te praten. Voor mensen die op de avonden van de dorpsgesprekken zijn geweest is het een mooie gelegenheid om te zien of ze  hun punten terug horen en biedt het de kans om deze extra belangrijk te maken. Voor mensen die niet op de avonden zijn geweest, biedt het de kans om kennis te nemen van de voorlopige uitkomsten maar vooral ook om invloed uit te oefenen op het eindresultaat. De definitieve dorpsvisie zal nog voor de zomer worden gepresenteerd aan het dorp en de gemeente.