Eerste voorstelling wegens nieuw cultuureducatieproject

0
90
Doezum - start cultuureducatieproject

DOEZUM – Kinderen van Remmelt Booyschool in Doezum kregen dinsdagochtend bezoek van Jeugdtheatergezelschap Het Houten Huis met de voorstelling ‘Vuurtoren Wacht’. Dit theatergezelschap kwam naar de school in het kader van de aftrap van een nieuw cultuureducatieproject waar wethouder Mark de Haan bij aanwezig was. Om een goed en compleet aanbod voor cultuureducatie op de basisscholen te bewerkstelligen is er de stuurgroep Cultuureducatie Westerkwartier in het leven geroepen. Deze stuurgroep vertegenwoordigt alle basisscholen in het Westerkwartier. Het doel van de stuurgroep is om de cultuureducatie een impuls te geven zodat scholen vanuit hun eigen visie plannen kunnen maken op het gebied van kunst- en cultuureducatie voor de komende jaren. Een belangrijk speerpunt in dit eerste jaar is muziek. Veel leerkrachten werken inmiddels aan hun eigen deskundigheid op het gebied van muziekonderwijs. Vakdocenten van Stichting Muziekonderwijs Grootegast en Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier worden in contact gebracht met leerkrachten van het basisonderwijs, zodat er van elkaar geleerd kan worden. Op alle scholen zal een theatervoorstelling komen. Daarmee is afgelopen week een start gemaakt. In de gemeente Grootegast wordt er jaarlijks gezorgd voor een extra subsidie voor cultuureducatie voor de scholen in deze gemeente. Dit jaar wordt deze subsidie gebruikt voor de theatervoorstellingen op de scholen in deze gemeente. De voorstellingen bieden kinderen naast het plezier ook de ruimte voor eigen beleving en het prikkelt hun fantasie en creativiteit.