Friese bestuurders naar Den Haag voor geld

0
129
Max de Haan

BUITENPOST/DEN HAAG – Wethouders, een burgemeester, ambtenaren en andere belanghebbenden reisden onlangs naar Den Haag om extra geld beschikbaar te krijgen voor de regio. Noordoost Friesland doet er namelijk alles aan om bestempeld te worden als krimpregio. Niet zomaar een woord, maar vooral een titel die recht geeft op extra financiële middelen.
De dag in Den Haag begon vroeg, toen de regiobestuurders rond acht uur al met vier Kamerleden aan de ontbijttafel zaten. “De problematiek die hier heerst is enorm,” zegt wethouder Max de Haan (GBA). “De huishoudendaling is in de regio ongeveer 5%. Er moet dus iets gebeuren om het hier economisch vitaal te houden. In onze begroting zit nu al veel geld dat eigenlijk gebruikt wordt voor de krimp. Er moeten bijvoorbeeld scholen samengevoegd worden. De leegstaande gebouwen kun je daarna niet meer slopen om er huizen neer te zetten. Daar is gewoon geen vraag naar.”
De omslag in denken is opvallend. Jarenlang noemde Noordoost Friesland zich ‘anticipeerregio’ in plaats van ‘krimpregio’. Volgens de bestuurders had de streek voldoende potentie om sterk uit de crisis te komen. De Haan: “De term ‘anticipeerregio’ is leuk. Je krijgt dezelfde faciliteiten als een krimpregio, maar geen geld.” Wel wil De Haan voorkomen dat door het nieuwe etiket de regio onaantrekkelijk wordt voor mensen om zich er te vestigen. De miljoenen die de regio nodig heeft, moeten ingezet worden om de woningvoorraad op peil te brengen. “In bepaalde dorpen zie je nu al dat er veel leegstand is. In Achtkarspelen valt dat nog wel mee, maar in Holwerd is het echt erg.”
Na het ontbijt met de Kamerleden vond in de middag een gesprek in het Kamergebouw plaats. Wat De Haan daarbij opviel was dat lang niet alle partijen vertegenwoordigd waren. “CDA, VVD, PvdA en SP zag ik er wel, maar veel kleine partijen niet,” zegt hij. “Ik vind dat vrij zwak. Als er mensen uit de regio komen moeten Kamerleden hun gezicht laten zien. Het zijn ook hun kiezers die hier wonen. Je mag dan toch verwachten dat ze ook aandacht hebben voor deze regio.”  Toch heeft De Haan goede hoop dat Noordoost Friesland zich na 8 april ‘krimpregio’ mag noemen. “De Tweede Kamer vergadert dan weer over dit onderwerp en we hebben van een aantal Kamerleden al begrepen dat minister Blok (VVD) positief tegenover de plannen staat.” Later moet bepaald worden hoeveel geld naar de regio gaat. “Met een paar ton kunnen we niet veel. Het zal echt om miljoenen moeten gaan.”