“Inwoners Noordhorn kunnen gegarandeerd het kanaal over”

0
146
Impressie ZUIDHORN

Pontje heet hangijzer voor Noordhorn

NOORDHORN – Hoewel het rustig lijkt aan het ‘bouwfront’ aan het Van Starkenborghkanaal worden er achter de schermen alweer voorbereidingen getroffen voor het aanpakken van opnieuw een groot project in het kader van de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. In juni zullen de werkzaamheden weer van start gaan en de mannen met de helmen, het geratel van machines en de veranderende omgeving weer een gewoon beeld worden. Maar liefst anderhalf jaar zal er gewerkt worden aan de vervanging van de zogenaamde tafelbrug tussen Noord- en Zuidhorn. Hoewel de inwoners van Noordhorn regelmatig geïnformeerd worden en zich zelfs in een heuse werkgroep mogen uitspreken over de gang van zaken, gonst momenteel één zwaar beladen woord door het dorp: het pontje.

Zoals gezegd zullen de werkzaamheden in juni weer aanvangen. In de planning ligt dan het aanleggen van een damwand, waarbij de brug zelf direct weer wordt afgesloten voor autoverkeer. Voor het langzame verkeer zal een tijdelijke voorziening in de vorm van een loopbrug worden aangelegd. Vervolgens wordt er gewerkt aan bouwen, ingraven en afbouwen van kelders en plaatsen van contragewichten. Pas in augustus 2016 komt dan het pontje in beeld. Wanneer de werkzaamheden zover gevorderd zijn dat er de oude brug gesloopt moet worden, zullen voetgangers en fietsers gebruik moeten maken van dit pontje om het kanaal over te steken. In oktober 2016 moet alles afgerond zijn en zal het pontje weer het veld ruimen.
In het dorp leidt dit tot vragen en opmerkingen, die overigens een goed gehoor vinden bij provincie en gemeente. “Ja absoluut”, benadrukt Agnes Brandsma die namens Dorpsbelangen Noordhorn regelmatig aanschuift bij gesprekken tussen verschillende vertegenwoordigers van het dorp, gemeente en provincie. “Ik denk dat er zeker met de directe omwonenden goed gecommuniceerd wordt. Zaken als lawaai, stof en uitlaatgassen worden uitgesproken en ik heb de indruk dat daar goed mee omgegaan wordt. Er wordt ook goed gecommuniceerd over het treffen van eventuele maatregelen zoals het plaatsen van schermen om de privacy van de inwoners te garanderen en de tijden waarop zware machines draaien. In het clubje waar ik regelmatig bij aanschuif, een werkgroep kun je het eigenlijk niet noemen, proberen we vooral in gesprek te blijven met alle partijen die betrokken zijn. We worden geïnformeerd over wat er staat te gebeuren, juíst nu we nog in een vroegtijdig stadium zitten dat er wat aangepast kan worden.” Het pontje is wat haar betreft nog geen uitgemaakte zaak. “We vragen ons sterk af of het pontje voldoende voorzienend zal zijn voor het dorp”, benoemt ze het hete hangijzer.
Rob Schuur, voorzitter van Dorpsbelangen, deelt die zorgen. “Deze discussie is nog niet geweest en zeker nog niet over. Het is de bedoeling dat het pontje tussen 7.00 en 19.00 uur gaat varen, maar hoe moet het dan met kinderen die bijvoorbeeld nog later op de avond van sport komen, mensen die in het Zonnehuis werken of mensen die nog even naar een horecagelegenheid willen? En is zo’n pontje voor minder valide mensen wel geschikt? Bovendien zal de scheepvaart ten allen tijden voorgaan, maar als er dan twee vrachtschepen voorbij komen, is het onmogelijk de aansluiting op een trein te halen.” Waar hij spreekt over onvrede, spreekt Brandsma wat gematigder. Zij heeft het in elk geval over een nog onuitgemaakte zaak. “Misschien zijn er toch nog alternatieven tijden of kan er gedacht worden aan een busdienst? Het is in elk geval nog niet uitgekristalliseerd”, besluit ze.
Burgemeester Bert Swart kan alle zorgen wegnemen. “Het is de bedoeling dat het pontje echt alleen bij uiterste nood ingezet zal worden”, vertelt hij. “De provincie heeft gegarandeerd dat de inwoners altijd langs het kanaal moeten kunnen. Het zal echt in tijdelijke situaties zijn dat het pontje moet varen en deze wordt misschien maar voor een hele beperkte duur ingezet. Alle werkzaamheden zijn hierop gericht”, benadrukt hij. “Zorgen hoeven de inwoners zich wat ons betreft echt niet te maken.”
Dat het dorp opnieuw te maken krijgt met grote infrastructurele ingrepen na de aanleg van de N355 lijkt voor geen van de betrokken partijen een probleem. “Het is een heel duidelijk traject vanaf het begin af aan geweest”, vindt Brandsma. “Eerst zou de N355 aangepakt worden en dan de brug. Ik hoor in het dorp dat niemand daar moeite mee heeft. ‘Die brug had er veel langer uit gemoeten’, hoor ik zelfs. Ja, het is een wonder dat hij het nog doet.” “De brug is echt af”, beaamt ook Swart. “Het gaat nog een poosje duren, voordat ook dit traject weer klaar is, maar dan is ook alles klaar en kunnen we opgelucht ademhalen.”
Tevreden toont hij zich over de afronding van de N355. “Het heeft absoluut effect op de drukte op de oude Friesestraatweg. Met het oog op de Brede School is dit net op tijd klaar. En een groot voordeel van de tunnel in Noordhorn is ook dat de opstopping voor de brug helemaal weg is.”
(impressie via lemmer-delfzijl.nl; Provincie Groningen)