Sietze de Vries

0
150
Sietze de vries 2015 orgel

LEENS – In het kader van het uitbreiden van de activiteiten heeft het bestuur van de Stichting Hinszorgel Leens gemeend een verregaande samenwerking te moeten aangaan met een van de meest bekende organisten in Groningen: Sietze de Vries uit Niezijl. Sietze de Vries wordt benoemd als artistiek leider van de educatieve doelstellingen van de Stichting Hinszorgel. Daarmee zal het orgel in een breder kader worden geplaatst. Een en ander zal nader worden uitgewerkt, maar het gezamenlijke doel is het organiseren van masterclasses, excursies, educatie aan scholen, tentoonstellingen, cultuurprojecten en samenwerking met andere musici. De benoeming gaat in op 1 mei 2015 en tijdens het concert op 8 augustus van Sietze de Vries op het Hinsz-orgel in Leens zal hieraan nader aandacht worden geschonken. Sietze de Vries is in de regio onder andere bekend als de vaste organist van het Roder Jongenskoor, maar geniet wereldwijde faam als organist. Voor zijn orgelspel reisde hij al de halve wereld over. Sietze de Vries zet zich als organist veel in voor de orgels die het Groninger landschap rijk is. Ook zet hij zich in om het orgel bij kinderen onder de aandacht te brengen.