Aduard aan de slag met tien actiepunten

0
164
aduard dorpsvisie

ADUARD – De werkgroep Dorpsvisie Aduard organiseerde donderdagavond in MFC de Meeden een terugkoppelavond voor de inwoners van Aduard. Aan verschillende inwonersgroepen van Aduard was onlangs gevraagd wat zij belangrijk vond in het dorp en wat volgens hen verbeterd kon worden. Aan de hand daarvan werkte de werkgroep een twintigtal actiepunten uit, welke gepresenteerd werden aan de inwoners. Uit die twintig actiepunten werden door de bezoekers tien actiepunten gekozen waarmee zij willen dat de werkgroep Dorpsvisie aan de slag gaat. ‘Op de avond waren zo’n zeventig mensen aanwezig, uit alle lagen van de dorpsbevolking. Ouderen, gezinnen, jongeren. De top tien met actiepunten lijkt ons dan ook een goede lijst om mee aan de slag te gaan’, vertelt Wouter Slagter, voorzitter van Dorpsbelangen Aduard. De top tien ziet er als volgt uit: Op één staat het versterken van MFC De Meeden, en de samenwerking met het verenigingsleven om het multifunctionele centrum voor de toekomst te kunnen waarborgen. Op twee staat de busverbinding in het dorp, de mobiliteit. Op drie staat de verkeersveiligheid in het dorp, gevolgd door speelvoorzieningen voor de kinderen op vier. Actiepunt vijf is een groot feest in samenwerking met de verenigingen in 2017 wanneer het dorp Aduard 825 jaar bestaat. Actiepunt zes is meer samenwerking tussen verenigingen. Op zeven staat de herinrichting van de Burgemeester Seinenstraat en daarmee het behoud van de middenstand in het dorp. Actiepunt acht is meer groen in en rondom het dorp. Actiepunt negen is er één voor de jeugd; meer activiteiten organiseren voor de jeugd en als laatste is het levensbestendig wonen een actiepunt. ‘ Deze tien punten gaan we verwerken in de uiteindelijke dorpsvisie. Deze dorpsvisie wordt 28 mei gepresenteerd aan de gemeente Zuidhorn en aan het dorp. Hiermee willen we vastleggen wat we in een periode van ongeveer tien jaar willen bewerkstelligen in Aduard’, aldus Slagter.