De Marne investeert in het onderwijs

0
139

DE MARNE – In gemeente De Marne wordt de komende jaren fors geïnvesteerd om de schoolgebouwen toekomstbestendig te maken. Dat blijkt uit het geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan 2015-2018 (IHP). Het IHP beslaat alle investeringen in schoolgebouwen, peuterspeelzalen en gymzalen in de gemeente. Met het geactualiseerde IHP kiest De Marne er voor om maximaal te investeren in huisvesting voor onderwijs gerelateerde functies.
Waar dit nog niet het geval was, houdt dit clustering in van onderwijs en peuterspeelzaal en mogelijk kinderopvang in bestaande schoolgebouwen. Dit betreft Zoutkamp, Ulrum, Wehe-den Hoorn en Eenrum. Het college stelt in Leens voor om de locatie gemeentehuis aan te wijzen als locatie voor het nieuwe kindcentrum. Daarnaast wordt groot onderhoud uitgevoerd aan het schoolgebouw in Ulrum en worden de gymzalen in Ulrum en Eenrum gerenoveerd.
De plannen zijn in samenspraak met de schoolbesturen opgesteld. Het verschil met het vorige IHP dat in 2013 is vastgesteld, is dat er nu een financieel dekkend voorstel ligt. De plannen kunnen gefinancierd worden doordat schoolbesturen nu mee investeren in de gebouwen, en dan met name in het binnenklimaat. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op provinciale middelen die via de Reserve Krimp en Leefbaarheid beschikbaar zijn en op Dialoogtafel middelen. Ook is de gemeente genoodzaakt om af te zien van nieuwbouw van de gymzaal in Wehe-den Hoorn. Met de scholen in Wehe-den Hoorn zijn afspraken gemaakt over een tegemoetkoming in de vervoerskosten voor gymonderwijs.
Het geactualiseerde IHP en de locatiekeuze voor het kindcentrum in Leens ligt op 28 april ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.