Ondernemersclub Surhuisterveen bruist van de plannen

0
96

SURHUISTERVEEN- Het was lang geleden dat de opkomst bij de jaarvergadering van de Vereniging van Handel & Industrie (H&I) Surhuisterveen zó goed bezocht werd. Bijna zeventig ondernemers kwamen naar Brasserie Kolkzicht in Surhuisterveen om te brainstormen over zaken als openingstijden, infrastructuur en over de promotieactiviteiten in het dorp. “Deze opkomst doet ons goed”, riep voorzitter Sietze Hoekstra van H&I.
Eén van de suggesties die geopperd werd, was het openen van winkels op zondagen. Die suggestie werd door een deel van de sprekers positief ontvangen. ,”Misschien kunnen we één keer per maand open op een zondagmiddag’”, opperde een ondernemer. ,,Dan moeten we er wel een aantal festiviteiten en acties aan koppelen, om het voor de klanten aantrekkelijk te maken om bij ons te winkelen op zondagmiddag.’’ De ondernemrsclub zit sowieso in de lift: ze kreeg er in korte tijd maar liefst zeven nieuwe bestuursleden bij.
“Daarmee is de staf uitgebreid met vier mensen,vertelt Hoekstra. Joukje Hoogsteen is de nieuwe secretaris van de vereniging. Zij volgde Willem Ytsma op, die vijf jaar de secretariële werkzaamheden voor H&I voor zijn rekening nam. Robbert Oegema is de nieuwe penningmeester. Hij nam daarmee de plaats van Johnny Zwart over. Zwart zat drie jaar in het bestuur van H&I. Peter de Vries nam afscheid van het bestuur vanwege een andere baan; zijn positie werd ingenomen door niet één, maar vijf nieuwe bestuursleden: Chantal Droste, Ytzen Borger, Klaas Helfrich, Bernard Baron en Gerrie Rauwerda. Onder luid applaus gaven de overige leden van H&I hun fiat voor het aantreden van de zeven nieuwe bestuursleden. Naast de genoemde leden bestaat het bestuur van H&I uit voorzitter Sietze Hoekstra en algemeen bestuurslid Alex Koenen.